Annons

Annons

Höga krav med låg lön ökar risken stort för TMD

Obalans i förhållandet mellan krav och belöning på arbetsplatsen mer än fördubblar risken att drabbas av temporomandibulära problem, visar en ny studie från Australien.

Arbetsrelaterad psykosocial stress framstår som en riskfaktor att ta med i beräkningen när det gäller temporomandibulära problem, TMD. Det visar en studie från Australien som analyserat över 4 000 slumpvis utvalda australiensare kring deras orala hälsa och övriga livsvillkor.
Data är hämtade från den nationella undersökningen av vuxnas orala hälsa som genomfördes i Australien mellan juli 2004 och september 2006. Undersökningen kombinerade datorstödda telefonintervjuer och standardiserade kliniska tandundersökningar.

TMD hos kvinnor

Av de drygt 4 000 medverkande var strax över 2 300 yrkesarbetande, och bland dessa var förekomsten av TMD 9,4 procent. Det var något lägre än i den totala populationen, där 9,9 procent led av TMD, och i gruppen arbetslösa, där 10,8 procent var drabbade.
Bland de yrkesarbetande fanns det en överrepresentation av TMD hos kvinnor, personer yngre än 35 år och de som saknade privat tandvårdsförsäkring.
Forskarna har sedan analyserat förekomsten av TMD utifrån yrkesrelaterade parametrar där ansträngning/belönings-obalans var ett mått. Det bygger på en teori om att arbeten med höga krav och otillräcklig belöning leder till arbetsrelaterad psykosocial stress.
Forskarna kunde se ett tydligt, stabilt och signifikant samband hur de än justerade för övriga faktorer. I den fullt ut justerade modellen kan de visa att personer med hög ansträngning/belönings-obalans hade mer än dubbelt så hög risk att också ha TMD, samtidigt som de kan visa att personer med en universitetsutbildning hade en halverad risk att drabbas.

Upptäck mer