Annons

Annons

IVO: Gör bara det du kan

En tandläkare i Stockholms län gjorde en behandling som var bortom hans förmåga. Både han och vårdgivaren får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient besökte privatkliniken och ville byta ut gamla kronor i underkäken men i stället togs åtta tänder bort och det blev fyra implantat. IVO konstaterar att en hel del blev fel under behandlingens gång.
Eftersom behandlingen skulle bli omfattande, remitterade tandläkaren till en början patienten till specialistklinik. Men efter ett par veckor ringde patienten och ville att behandlingen skulle göras på privatkliniken. Då återtogs remissen.

Patientsäkerhet

Att tandläkaren ville remittera patienten visar att behandlingen bedömdes vara för svår att göra på kliniken, menar IVO och skriver:
”Det är grundläggande för patient­säker­heten att vårdgivare och yrkes­utövare inte tar på sig att genomföra behandlingar som man bedömer ligger utanför den egna kompetensen.”
Enligt IVO fanns det brister med röntgenbilderna. Viktig diagnostisk information saknades helt för en tand som sedan togs bort och någon granskning av röntgenbilderna fanns inte i journalen.

Behandlingsplan saknades

Det saknades också en behandlingsplan i journalen. Olika delar planerades vid olika tillfällen och ändringar gjordes efter hand. Om planeringen hade skett sammanhållet hade tandläkaren kunnat säkerställa en långsiktig hållbarhet, enligt IVO.
Tandläkaren får också kritik för att han lämnade kvar en rotrest när han extra­herade tanden. Det nämndes inte i journalen i samband med extraktionen, utan upptäcktes först flera månader senare.
”En rotrest kan bidra till försämrad inläkning och kvarstående inflammation i området och det är viktigt att konsekvensen av detta analyseras för den planerade behandlingen,” skriver IVO i sitt beslut.

Antibiotika på fel indikation

Tandläkaren får kritik för att han installerade implantat utan att vara säker på att operationsområdet var fritt från infektion.
En tand var rörlig och orsakade ­smärta. Tanden extraherades och ett par veckor senare opererades fyra implantat in. Operationen borde inte ha gjorts, enligt IVO. Dels fanns den infekterade rotresten kvar, dels hade det gått för kort tid sedan den ömma tanden togs bort.
Tandläkaren får även kritik för att han skrev ut antibiotika på fel indikation, med fel läkemedel och med fel dosering.
Bristfällig journalföring finns också med på listan med kritik. Tandläkaren ”glömde bort” att dokumentera ett besök då han skulle operera in två nya implantat efter två som gick förlorade. Bedövningen tog inte, så operationen kunde inte göras, enligt daganteckningen som fördes in i journalen nästan ett år senare.

Upptäck mer