Annons

Annons

Många tandläkare ­arbetar gratis

Inom Folktandvården Sörmland arbetar 90 procent av tandläkarna med patientadministration på sin fritid. 59 procent gör det flera gånger i veckan. Det visar en kartläggning som Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Sörmland har gjort.

På Folktandvården Sörmland har tandläkarna två timmar i veckan i administrativ tid för att hinna med terapiplanering, kostnadsberäkning och ­övriga för- och efterarbeten. För de flesta räcker tiden inte alltid till, visar en enkätundersökning.
Konsekvensen är att många hoppar över en del av lunch­rasten eller stannar efter jobbet för att hinna med patientadministration. För en del rör det sig sammanlagt om flera timmar i veckan.

Urban Alsenmyr


Att sätta övertid i system är ett arbetsmiljöproblem, enligt Urban Alsenmyr, ordförande i Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Sörmland.
– Många arbetar övertid på ett ganska rutinmässigt sätt, och många får dessutom inte betalt för övertiden, säger han.
Undersökningen av övertidsarbete inom Folktandvården Sörmland gjordes förra året av Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Sörmland. Ett 90-tal tandläkare tillfrågades och 69 procent svarade. Resultaten visar att många arbetar utan ersättning efter ordinarie arbetstid.

  • 90 procent svarade ja på ­frågan: ”Förekommer det att du arbetar med patient­admi­nist­ra­tion efter ordinarie arbets­tid, det vill säga på din fritid?”
  • 59 procent av tandläkarna uppgav att de arbetar med administrativa uppgifter efter sin ordinarie arbetstid flera gånger i veckan.
  • För 24 procent av tandläkarna rör det sig om mer än tre timmar i veckan, och för ytterligare 37 procent om en eller två timmar i veckan.
  • Bara 15 procent av tandläkarna får ersättning för admi­nist­ra­tiv övertid.
  • Endast 7 procent svarade att de aldrig arbetar med administ­rativa uppgifter efter ordinarie arbetstid.

Enkäten visar också att 97 procent av tandläkarna som har svarat anser att administrativt arbete ska utföras inom ordinarie arbetstid. Det tycker Urban Alsenmyr också är självklart, liksom att man ska ha betalt för det arbete man gör.
– Om administrativ övertid i undantagsfall ändå förekommer ska man definitivt få betalt för det, säger han.

Gör klart efter jobbet

Det finns chefer som har inställningen att man är ineffektiv om man inte hinner med patient­admi­nistra­tionen under arbetstiden.
– Äldre tandläkare kanske säger ifrån, men yngre som är mer osäkra sätter sig i stället efter jobbet och gör klart för att undvika bråk.
I längden kan det leda till att tandläkare inte orkar med sitt jobb. Det finns yngre tand­läkare som börjar bli sjukskrivna redan efter några år, berättar han.

Stämpelklocka

Att många klinikchefer i Sörmland är tandsköterskor kan vara en del av problemet, tror Urban Alsenmyr.
– De förstår inte alltid att varje patient kräver både vårdtid och administrativ tid.
Drygt hälften av tandläkarna som svarade på enkäten skulle välkomna stämpelklocka. De vill att arbetstiden ska registreras och de vill få kompensation i form av tid eller lön.

”Det är arbetsgivarens ansvar att anställa det antalet tandläkare som behövs för att ta hand om patienterna.”

Urban Alsenmyr skulle välkomna flextid. Det ändrar inte beteende och löser inte arbetsmiljöproblemet i sig, menar han, men det är en fördel att tydligt kunna visa att tiden inte räcker till och att arbetsrutinerna kan behöva justeras.
– Jag ser inga jättefördelar med stämpelklocka, men det blir tydligt om det finns systemfel och om medlemmar behöver stöd. För mycket inarbetad tid på en klinik är ett tecken på att det är för packat i schemat. Det är arbetsgivarens ansvar att anställa det antalet tandläkare som behövs för att ta hand om patienterna, säger han.

Finns ett mönster

Kartläggningen i Sörmland gjordes eftersom medlemmar i Tjänstetandläkarna (TT) under längre tid hade berättat att tiden inte räckte till.
– Vi ville se om det fanns ett mönster, säger Urban Alsenmyr.
Resultaten från enkäten har tagits upp under hösten inom Folktandvården Sörmland. TT:s lokalavdelning planerar att följa upp studien i år för att ta reda på om situationen har blivit bättre.
Enkäten presenterades även i anslutning till Tjänstetandläkarnas föreningsmöte i slutet av november. Representanter från TT:s avdelningar i hela landet diskuterade problem med övertid och möjliga lösningar. Det visar sig att problemet med för lite tid till patientadministration finns även i andra folktandvårdsorganisationer, även om de flesta har flextid.
Läs även när Peter Vrager, vd för Folktandvården Sörmland, bemöter kritiken.
Janet Suslick

Upptäck mer