Annons

Annons

Överutnyttjande av tandvårdsstöd ifrågasätts

I Riksrevisionens granskning drar man slutsatsen att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas till följd av överbehandling. Detta baseras på en fältstudie där man informerat 369 slumpvis utvalda mottagningar om att de kommer att bli kontrollerade på åtgärd 801, det vill säga permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Mottagningarnas behandlingsmönster jämfördes sedan med 366 mottagningar som inte fått denna information....

I Riksrevisionens granskning drar man slutsatsen att det statliga tandvårdsstödet överutnyttjas till följd av överbehandling. Detta baseras på en fältstudie där man informerat 369 slumpvis utvalda mottagningar om att de kommer att bli kontrollerade på åtgärd 801, det vill säga permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Mottagningarnas behandlingsmönster jämfördes sedan med 366 mottagningar som inte fått denna information.
Myndigheten redovisar i sin rapport att användningen av åtgärd 801 minskade efter att information om kontrollen gått ut, samtidigt som en mindre omfattande behandling ökade i användning. Framför allt såg man detta hos de största privata tandvårdsmottagningarna. Från detta drar man slutsatsen att privata tandläkare utför mer omfattande och lönsam vård i situationer där de i stället kunnat använda mindre omfattande och mindre lönsam vård.
– När jag läser rapporten upplever jag att man drar långtgående slutsatser på ett osäkert och otillräckligt underlag, säger Tandläkarförbundets ordförande Hans Göransson
Även Privattandläkarna har reagerat och säger i sitt uttalande att ett antal grundantaganden i Riksrevisionens rapport är felaktiga, vilket innebär att slutsatserna är missvisande. De påpekar också att Försäkringskassan tidigare har konstaterat att det inte finns några tydliga tecken på att överutnyttjande förekommer i tandvårdsstödet.

Upptäck mer