Annons

Annons

Ny kritik mot Riksrevisionens granskning

Regeringen påtalar att Riksrevisionen inte har lyssnat på de synpunkter som lämnades på granskningen av tandvårdsstödet. Nu utreder de dock att ge Försäkringskassan stärkta sanktionsmöjligheter för den som missköter sig.

Företrädare för Socialdepartementet, regeringen och Försäkringskassan hade flera synpunkter som inte togs omhand gällande metod och slutsatser i Riksrevisionens granskning av det statliga tandvårdsstödet (RiR 2017:19). Det framgår av Regeringens bedömning av rapporten (Skrivelse 2017/18:65).
Granskningen bestod i att man tittade på hur förhandsinformation om efterkontroll påverkar i vilken utsträckning en viss åtgärd används. Slutsatsen var att överutnyttjande i form av överbehandling förekommer, främst bland de största privata mottagningarna.
Försäkringskassan har bland annat påpekat att de åtgärder man har jämfört i studien inte är utbytbara, och att det dessutom är felaktigt att anta att den ena åtgärden är mindre omfattande och billigare.
De säger också att informationsbrevet som Riksrevisionen skickade ut för att göra sin studie sammanfaller nära i tid med två regeländringar, vilket kan ha påverkat vilken åtgärd man har utfört och begärt ersättning för. Därmed skulle informationsbrevet ha varit mindre viktig för det förändrade behandlingsmönster som man ville undersöka i granskningen.
– Vi fick rapporten för slutgranskning och såg då att man inte tagit hänsyn till förändringen i TLV:s föreskrifter om vilka åtgärder man skulle använda. Detta påverkar förutsättningarna för studien, säger Lars Sjödin, tandvårdsexpert på Försäkringskassan.
En annan synpunkt från Försäkringskassan är att större privata vårdgivare snabbare anpassar sig till nya åtgärder, vilket skulle kunna förklara att de i större utsträckning hade förändrat sitt debiteringsmönster.
– Vår erfarenhet är att det kan ta tid att ta till sig en del saker som TLV förändrar, säger Lars Sjödin.
Riksrevisionen är en självständig myndighet som har i uppdrag att granska statliga myndigheter och verksamheter. De har därmed också rätt att avgöra vilka synpunkter de väljer att ta med och hur de tolkar och bedömer granskningens resultat
Regeringens anser efter granskningen att Försäkringskassan bör få förstärkta kontroll- och sanktionsmöjligheter för det statliga tandvårdsstödet, och utreder nu att ge större möjlighet att avansluta tandvårdsgivare som missköter sig från ersättningssystemet.

Upptäck mer