Annons

Annons

Ny rapport: Ökat tandvårdsbehov hos äldre

På tio år har antalet kvarvarande tänder hos landets 80-åringar ökat från 22 till 24. Samtidigt har antalet skadade tänder ökat något. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Munhälsan bland äldre har blivit bättre, med fler kvarvarande tänder allt längre upp i åldrarna.

Foto: Colourbox

Munhälsa och tandvård hos äldre

Utveckling på tio år

 • Äldre personer har fler och friskare tänder, och fler implantatproteser.
 • Endast 3,7 procent av 80-89-åringar saknar nu helt egna tänder.
 • Vid 80 års ålder har personer som besöker tandvården i median 24 kvarvarande egna tänder, vilket är två fler än för tio år sedan.
 • Antalet intakta tänder är högre för personer under 72 års ålder, men något lägre för personer över 75 år.
 • Personer över 65 år avstår tandvård trots behov i större utsträckning

Intervall mellan basundersökningar

 • Intervallet mellan två basundersökningar för den som har minst 20 icke intakta tänder är:
  • 16 månader hos privat tandvård i storstäder
  • 17 månader hos privat tandvård i glesbygd
  • 23 månader hos folktandvården i storstäder
  • 27 månader hos folktandvården i glesbygd.

Källa: Socialstyrelsens Lägesrapport 2024: Vård och omsorg för äldre

Äldre personer har både fler och friskare tänder nu än för tio år sedan. Samtidigt innebär fler kvarvarande tänder också fler skadade tänder, och därmed större behov av regelbunden tandvård. Det framgår i Socialstyrelsens nya lägesrapport om vård och omsorg för äldre.

Man ser bland annat att personer som är 80 år och äldre har en högre besöksfrekvens nu än för tio år sedan, vilket tyder på ett ökat tandvårdsbehov. Samtidigt har intervallet mellan basundersökningar ökat. Patienter i glesbygd får i genomsnitt vänta minst 27 månader. I storstäder är väntetiden kortare än i glesbygd, och hos den privata tandvården är den i genomsnitt kortare än hos folktandvården.

Socialstyrelsen poängterar i rapporten att det behövs en bättre planering av tidiga samordnade insatser från hälso- och sjukvård, tandvård och socialtjänst för att möta äldres behov av regelbunden och förebyggande munvård. Till exempel visar rapporten att sköra äldre som har beviljats hemtjänst har fått vänta två till fyra år mellan basundersökningar, vilket ökar risken för att ohälsa i munnen upptäcks för sent. Den visar också att personer med demens har mer kontakt med tandvården än andra, vilket tyder på att deras munhälsa prioriteras.

Upptäck mer