Annons

Annons

Nya rekommendationer om aerosoler i tandvården

Nya nationella rekommendationer för hur tandvården kan minska risken för smittspridning i samband med aerosolbildande behandlingar presenteras inom kort. Det berättar Bodil Lund i en föreläsning vid årets odontologiska riksstämma.

Bodil Lund är professor och specialist i käkkirurgi och arbetar som prefekt vid Universitetet i Bergen. Hon är också ordförande i en nationell arbetsgrupp för aerosolgenererande procedurer i tandvård, som presenterar en rapport i mitten av november.
På seminariet ”Covid-19 – vad händer sen?” berättar hon om kunskapsläget kring aerosoler.
Tuberkulos, mässling och vattkoppor kan spridas med aerosoler.
– Vad gäller sars-cov-2 vet vi faktiskt inte, säger hon.
Mest aerosoler i väntrummet
Mest aerosoler finns i väntrummet. Näst mest finns där ultraljudsinstrument används och i sterilen. I behandlingsrummet är mängden kopplad till aktivitet.
Droppar och partiklar som sprids när vi pratar, hostar eller nyser finns kvar i luften en viss tid. De största dropparna försvinner ur luften på mindre än 20 minuter, men de minsta kan sväva i luften i över ett dygn.
Viruset sars-cov-2 kan bäras av aerosoler, men det är inte känt hur stor mängd som krävs för att orsaka infektion.
– Sannolikt varierar det mellan individer.
Andra faktorer som kan spela roll är partikelkoncentrationen i luften i behandlingsrummet, exponeringstiden, ventilationen och luftfuktigheten.
Basala hygienrutinerna viktiga
Till skillnad från bland sjukvårdsanställda, har förekomsten av covid-19-sjuka inom tandvården inte varit större än i befolkningen i stort.
– Detta talar för att de hygienrutiner vi har i tandvården ger ett bra grundskydd.
Bodil Lunds slutsats: ”Smittor kommer och går. Basala hygienrutiner består.”
Rekommendationer
För att minska risken för smittspridning rekommenderar Bodil Lund bland annat:
* triagering
* plexiglas i receptionen
* munskydd under hela besöket
* kofferdam vid preparation
* högvacuum sug
* att arbeta fyrhändigt
* att minimera aerosolgenererande procedurer
* att minimera medföljare
Fler rekommendationer kommer inom kort via NPO Tandvård, ett av de nationella programområdena för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.
Janet Suslick

Upptäck mer