Annons

Annons

Oral ohälsa riskfaktor för undernäring

Det är viktigt att sjukvårdspersonal som tar hand om äldre regelbundet kontrollerar deras orala hälsa, eftersom det finns ett samband mellan oral hälsa och undernäring eller risk för undernäring.

Det menar svenska forskare som har undersökt sambandet i en patientgrupp på drygt 1 100 äldre svenskar med en medelålder på 83 år, främst boende på sjukhem eller sjukhus.
Fyra av tio äldre hade problem med sin orala hälsa medan sex av tio var undernärda, eller i riskzonen för att bli undernärda. Forskarna fann att en tredjedel av dem som var undernärda eller hade risk för det samtidigt hade problem med sin orala hälsa.

Upptäck mer