Annons

Annons

Osäkerhet kring nya lagen om injektionsbehandlingar

Kan tandläkare riskera att förlora sin legitimation om de arbetar med att injicera botox? Frågorna kring den nya lagen om estetiska injektionsbehandlingar är många, men IVO vill inte medverka till att skingra osäkerheten.

Regeringen har föreslagit att en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska införas. Enligt den ska endast den som har legitimation som läkare, tandläkare eller sjuksköterska få utföra estetiska injektionsbehandlingar. När sådana behandlingar utförs ska patientskadelagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen (PSL) tillämpas.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska vara ansvarig tillsynsmyndighet.
Vad detta kommer att innebära för tandläkare som utför estetiska injektioner som sidoverksamhet är dock oklart. Enligt uppgifter som nått Tandläkartidningen utreder IVO just nu om injektioner med botulinumtoxin är att betrakta som odontologisk yrkesutövning, och om det då är en yrkesutövning som sker i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet enligt PSL.
IVO överväger att svara nej på den frågan. Det skulle innebära att en tandläkare som ger sådana injektioner kan komma att utredas utifrån bestämmelserna i PSL om det uppstår några negativa följder. Det kan leda till en anmälan till HSAN, vilket i värsta fall kan resultera i att legitimationen dras in. En viktig faktor i sammanhanget är att Socialstyrelsen anser att injektioner med botox kan skapa ”betydande hälsorisker”.
Tandläkartidningen har bett att få intervjua någon på IVO för att bringa mer klarhet i frågan, men fått nej. IVO:s tillsyns­tand­läkare hänvisar till myndighetens presstjänst som svarar mycket kort:
”Vi bedriver tillsyn utifrån gällande lagar och föreskrifter. En eventuell lag gällande estetisk vård kommer att börja gälla tidigast från den 1 juli 2021. Av det skälet har vi dessvärre inte möjlighet att ge en intervju i detta nu.”
Svaret måste tolkas som att man inte kommer att ge några kommentarer överhuvudtaget förrän lagen trätt i kraft.
Tandläkartidningen kommer att fortsätta följa frågan.

Upptäck mer