Annons

Annons

Personalen har tyst kunskap om klinikens vårdkvalitet

Lyssna på personalens bedömning av vårdkvaliteten. Det kan ge en bild av hur länge tandfyllningar håller, visar ny forskning vid Malmö universitet.

Medarbetarenkäter kan löna sig i arbetet med att höja kvaliteten i tandvården. En ny studie visar att personalens egen bedömning av klinikens kvalitet kan förutsäga om tandfyllningar går sönder inom tre år.

Hanne Berthelsen

Hanne Berthelsen


När tandläkaren gör en fyllning är det många delprocesser som kan gå fel om det finns störningsmoment, konstaterar Hanne Berthelsen, docent i ledarskap och organisation vid odontologiska fakulteten, Malmö universitet.
– Det kan vara en telefon som stör, brist på tandsköterskor eller medarbetare som springer ut och in i rummet. Personalens bedömning av arbetsmiljön kan vara en hjälp i kvalitetsarbetet, säger hon.
Genom att ställa den här typen av frågor till personalen kan man få igång en diskussion om vad man uppfattar är en bra kvalitet och sätta det i relation till hur arbetet kan läggas upp.
– Ofta pratar man om arbetsmiljön i abstrakta termer. Genom att koppla den till det som händer just nu blir samtalet mer konkret, säger Hanne Berthelsen, som också är knuten till CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering.

Var femte tandfyllning

Närmare var femte tandfyllning går sönder inom en femårsperiod. Går det att minska den siffran finns det pengar att tjäna för både samhället och patienterna. Dessutom slipper patienterna det eventuella lidande en lagning kan medföra.
– När jag själv arbetade som tandläkare hade tandsköterskorna som satt i receptionen även en massa tyst kunskap. När de tog emot samtal från patienter som behövde laga en fyllning visste de om det var rimligt eller inte att den redan gått sönder, säger Hanne Berthelsen.

Tillitsbyggande relationer

Studien bygger på enkäter som forskarna skickade ut 2014–2015 till all personal vid folktandvårdens kliniker i fyra län. De samlade också underlag om tandfyllningar som gjordes på klinikerna under samma tidsperiod. Därefter har patienternas fyllningar följts upp fram till 2019 i Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).
– Nu går vi vidare och undersöker hur tillitsbyggande relationer och förtroende påverkar kvaliteten på tandvårdsklinikerna, säger Hanne Berthelsen.

Upptäck mer