Olika metoder för bonding var likvärdiga

En klinisk utvärdering efter 14 år av två strategier för att fixera leucitförstärkta glaskeramiska inlägg har presenterats. Båda metoderna rekommenderas av forskarna.

Forskning

Bevara den biomimetiska katedralen

Att laga en tand så att den håller är ett självklart mål för varje tandläkare. Men ofta tillstöter komplikationer i form av kusp- och emaljfrakturer, sekundärkaries och sprickor. En ny växande rörelse inom tandvården är biomimetic restorative dentistry, BRD, där grundprincipen är att efterlikna och återskapa den naturliga tandens anatomi och belastningsförhållanden.

Nyheter

Trestegsteknik verkar ge lägst risk för sekundär karies

Trestegsteknik vid bonding har den lägsta risken för sekundär karies, tvåstegsteknik den högsta, visar studie. Resultatet ska dock tolkas försiktigt, underlaget till studien var begränsat.

Forskning

Personalen har tyst kunskap om klinikens vårdkvalitet

Lyssna på personalens bedömning av vårdkvaliteten. Det kan ge en bild av hur länge tandfyllningar håller, visar ny forskning vid Malmö universitet.

Arbetsmiljö

Konventionell kompositfyllning bra vid MIH

Ju mer invasiv metod som används för att laga tänder drabbade av molar incisor hypomineralization, MIH, desto bättre prognos. Tre av fyra konventionella kompositfyllningar sitter kvar efter 36 månader, visar ny studie.

Forskning

Dålig hållbarhet hos testat fyllningsmaterial bekräftad

En klinisk studie visade att ett fyllningsmaterial hade så dålig hållbarhet att studien fick avbrytas. Nu finns förklaringen till varför misslyckandefrekvensen för materialet var så hög.

Nyheter

Nytt dentalmaterial i sikte

Svenska forskare har utvecklat ett nytt dental­material som binder betydligt starkare till tandemaljen än dagens material.

Forskning

Med känsla för karies

Det är en utmaning att hitta lagom svåra patienter och ge tandläkarstudenterna mer praktisk träning. I Göteborg satsar man därför på att använda ­simulatorer i utbildningen.

Nyheter

Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden

En ny svensk studie visar att barn som utretts inom socialtjänsten för misstanke om att vara utsatta för våld har sämre tandhälsa och uteblir i högre grad från tand­läkarbesök än matchade kontroller.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons