Annons

Annons

Riksstämman 2023-11-23

Många besökare på riksstämman i Umeå

Kön till föreläsningen om ett hållbart arbetsliv ringlade lång.

Foto: Ingrid Helander

I år deltog 1 840 personer i den odontologiska riksstämman. Det är det största antalet deltagare sedan innan pandemin.

Deltagarantal i Odontologisk Riksstämma

Riksstämman har hållits i sin nuvarande form med program från onsdag till fredag sedan år 2016. Nyheten i år är den geografiska placeringen i Umeå.

Fram till år 2020 var deltagarantalet mellan 2 700 och 4 200 personer. På grund av pandemin hölls en digital riksstämma år 2020 där över 5 000 personer registrerade sig för att ta del av inspelade föreläsningar. År 2021 i Stockholm deltog 1 251 personer och förra året i Göteborg 1 360 personer, och återhämtningen av besökarantalet har nu fortsatt med 1 840 personer i Umeå. Bland annat gav folktandvården i regionerna Jämtland Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten all sin personal möjlighet att delta i riksstämmans program.

Mässgolvet för Swedental i Umeå var mindre än det brukar vara i Göteborg och Stockholm, men fullbokat med drygt 50 utställare, och drygt 4 300 besök. Det kan till exempel jämföras med knappt 10 000 besök och 160 utställare förra året i Göteborg.

Samtidigt som årets odontologiska riksstämma och Swedental pågick i Umeå anordnades produktmässan Swedish dental expo med ett föreläsningsprogram i Stockholm. Även den mässan hade enligt arrangören drygt 4 300 besök. Antalet utställare var dubbelt så många som i Umeå, 110 stycken, medan  seminariedeltagarna var färre, 557 stycken.

Upptäck mer