Annons

Annons

Så blir det svårare att fuska inom tandvården

För att minska risken att oseriösa vårdgivare får tillgång till det statliga tandvårdsstödet bör alla vårdgivare vara registrerade i IVO:s vårdgivarregister för att kunna få stödet. Det anser Försäkringskassan och Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Försäkringskassan vill förstärka sitt samarbete med IVO så att det blir svårare att få tandvårdsstöd på felaktiga grunder.

Risken för felaktiga utbetalningar av tandvårdsvårdsstödet minskar om Försäkringskassan får kontrollera vissa uppgifter i IVO:s vårdgivarregister, menar Försäkringskassan. Myndigheten vill också regelbundet och automatiskt lämna sammanställningar om återbetalningskrav till IVO för att underlätta IVO:s riktade kontroller.

För knappt ett år sedan fick Försäkringskassan och IVO i uppdrag av regeringen att förstärka sitt samarbete kring kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer. Nu lämnar de var sin rapport.

Vill införa förändringarna om tre år

Försäkringskassan vill ha uppgifter om cirka 150 vårdgivare per år från IVO.

Uppgifterna som ska lämnas åt andra hållet, från Försäkringskassan till IVO, handlar om vårdgivare och behandlare som Försäkringskassan kräver på återbetalningar. Det är uppgifter om upp till 600 vårdgivare och 1 500 behandlare per år, uppskattar Försäkringskassan. Uppgifterna som ska lämnas är vårdgivares namn och organisationsnummer eller identitetsbeteckning, behandlarens namn och person- eller samordningsnummer samt återbetalningskravens storlek och frekvens under en bestämd tidsperiod.

Försäkringskassan hoppas att förändringarna kan införas i slutet av 2026, men en förutsättning är att eventuella författningsändringar som behövs inte drar ut på tiden. Det behövs cirka tre miljoner kronor för att utveckla IT-systemet med mera som gör informationsutbytet möjligt.

Ingen ökad administration för vårdgivare

Enligt Försäkringskassan kommer det utökade informationsutbytet mellan Försäkringskassan och IVO inte att innebära en större administrativ börda för vårdgivarna, och det blir inga negativa konsekvenser för patienterna.

Däremot kommer personuppgifter hos enskilda näringsverksamheter att behandlas i större utsträckning än i dag, men myndigheten anser att syftet med förändringarna motiverar ingreppet i den enskildes personliga integritet.

Förstärker patientsäkerheten

Myndigheterna anser att det utökade utbytet av uppgifter förstärker patientsäkerheten i det långa loppet. Dels blir det ett uttryckt krav om att vårdgivarna ska ha anmält sina verksamheter till IVO för att vara anslutna till Försäkringskassans elektroniska system, dels kan IVO använda uppgifterna om återbetalningskrav i sin riskbaserade tillsyn.

En nackdel är att tandvården kan bli dyrare för patienter som går hos tandläkare som inte är anslutna till Försäkringskassan. De kan bli utan tandvårdsbidrag samt högkostnadsskydd.
Janet Suslick

Upptäck mer