Annons

Annons

Samverkan ger ett större perspektiv

Forskare i Sverige behöver bli bättre på att samverka om studier. Multicenterstudier ger ett bredare perspektiv, tycker Shariel Sayardoust, parodontolog i Jönköping.

Shariel Sayardoust är en entusiastisk mångsysslare. Hon arbetar som övertandläkare i parodontologi vid folktandvårdens odontologiska institution i Jönköping, där hon också är ansvarig för specialistutbildning i parodontologi.

Shariel Sayardoust

Shariel Sayardoust
Ålder: 41 år.
Arbete: Övertandläkare i parodontologi, ansvarig för specialisttandläkarutbildningen i parodontologi i Jönköping, projektledare för tandläkarutbildning i Jönköping, projektledare för ett blivande kvalitetsregister för dentala implantat, anknuten som forskare till Göteborgs universitets avdelning för biomaterialvetenskap.
Bor: Jönköping.
Utbildning: Tandläkarexamen, Göteborg, 2005. Specialist i parodontologi, Jönköping, 2013. Doktorsexamen, Göteborg, 2017.
Familj: Man, två barn, 10 och 7 år och en katt.
Fritid: Gillar friluftsliv och att umgås med släkt och vänner.
Övrigt: Född i Iran men uppväxt i Göteborg.


Parallellt med det arbetar hon tillsammans med andra med att få till en tandläkarutbildning i Jönköping.
I december fick Stiftelsen Högskolan i Jönköping (Jönköping University) avslag på sin ansökan, men arbetet fortsätter med nästa ansökan, som ska lämnas i höst.
Ett annat projekt som hon jobbar med är att få igång ett fungerande kvalitetsregister för implantat.
Vid sidan av sina andra uppdrag är Shariel Sayardoust anknuten som forskare till avdelningen för biomaterialvetenskap vid Göte­borgs universitet. Där la hon 2017 fram en doktorsavhandling om tandimplantat, benförlust och läkningsprocessen hos rökare med stor risk för parodontit. Nu följer hon upp forskningen som gjordes då.
Hur hinner hon med så många olika saker samtidigt?
– Uppdragen kompletterar varandra. Det blir synergieffekter, förklarar hon.
Att skriva en ansökan för att få tandläkarutbildningen till Jönköping gör att det blir lättare att skriva projektplanen till kvalitetsregistret för implantat.
– Där har jag nytta av min bakgrund som forskare, liksom när jag måste titta på den vetenskapliga litteraturen som ST-handledare, förklarar hon.

Inläkning påverkas av rökning

Femårskontrollerna för patienterna som hon gjorde sin avhandling om börjar komma in. I avhandlingsarbetet såg hon bland annat att den tidiga inläkningen av implantat påverkades av rökning. Efter fem år har flera av dem som undersöktes då fått problem. Det finns samband inte bara med rökning utan även med vissa biomarkörer. ­Shariel söker nu samband mellan särskilda molekyler och peri­implan­tär ohälsa (periimplantit och mukosit).
– Det finns intressanta fynd som rör molekylen HIF-1α, säger hon.
HIF står för ”hypoxia-inducible factor”, och upptäckten av detta belönades med Nobel­priset i medicin 2019. HIF-1α är ett proteinkomplex som kan spela en viktig roll i kroppens läkningsprocess. Det kändes naturligt för henne att tänka sig att molekylen också kunde påverka resultaten vid implantat­opera­tioner.

Mängden HIF-1α i käkbenet

Shariel Sayardousts avhandlingsarbete visade att HIF-1α hade en skyddande effekt i överkäken. Benförlusten var mindre hos patienter som hade en stor mängd av proteinet i käkbenet när implantaten opereras in.
– Vi såg ett samband efter tre månader och det ska bli intressant att ta reda på om det håller i sig även efter fem år. Än så länge är det för tidigt att säga.
Finns det ett samband kan det få stor betydelse för vissa patienter när de får implantat. ­Shariel Sayardoust hoppas att det i framtiden blir möjligt att se om en patient ligger i riskzonen för periimplantit genom att mäta mängden HIF-1α i käkbenet.

”Att hitta en markör skulle verkligen hjälpa diagnosticeringen och riskbedömningen.”

– Att hitta en markör skulle verkligen hjälpa diagnosticeringen och riskbedömningen. Då skulle vi veta hos vilka vi behöver sätta in profylaktiska åtgärder från början.

Multicenterstudie

Ett annat forskningsprojekt som Shariel Sayardoust arbetar med är en multicenterstudie som ska visa om emaljmatrix­protein (som finns i Emdogain) stödjer sårläkning och parodontal re­generation vid icke-kirurgisk behandling av parodontit.
Det företagssponsrade projektet beräknas pågå i ett par år och 250 patienter från Jönköping, Linköping och Norrköping ska ingå. Nu väntar de på att USA:s motsvarighet till Läke­medelsverket (Food and drug administration, FDA) godkänner studien.
– I Sverige kan Emdogain användas i dag för icke-kirurgisk behandling, men det är viktigt att visa effekten. Och i USA behövs det en stor studie innan det blir tillåtet.

Blandar klinik och teori

Studien ska visa om det finns en tilläggseffekt vid de icke-kirurgiska behandlingar som tandhygienister kan göra.
– Det blir spännande att se hur stor skillnad det blir, om det nu är skillnad.

”Jag älskar att tävla med mig själv.”

Shariel Sayardoust tycker om variation i vardagen och är nöjd med sina karriärval.
– Jag älskar att tandläkaryrket är så brett och varierat och trivs varje dag. Det finns alltid något som jag kan göra bättre eller mer av och. Jag älskar att tävla med mig själv, säger hon.
För henne är parodontologi en perfekt blandning av klinik och teori.
– Jag får operera och samtidigt finns det mycket forskning som kan göras. Vi vet egentligen ganska lite om behandling av periimplantit.
Janet Suslick

Upptäck mer