Annons

Annons

Socialstyrelsen säger nej till svensk legitimation

Ett antal svenska tandläkare med polsk utbildning och norsk legitimation har fått avslag av Socialstyrelsen när de har ansökt om svensk tandläkarlegitimation. Helena Scarabin, jurist och enhetschef på Socialstyrelsen, har fattat beslutet om avslag. Hon förklarar varför.

En av tandläkarna som fått avslag är Isidora Lazarevic.  Efter fem års studier på en internationell tandläkarutbildning i Polen fick hon norsk legitimation i december förra året. Trots det säger Socialstyrelsen nej till svensk legitimation.
Brukar tandläkare med norsk legitimation få legitimation i Sverige?
– Ja, som regel får de det.
Varför har Socialstyrelsen gjort undantag i Isidora Lazarevics fall?
– Yrkeskvalifikationsdirektivet handlar om erkännande av behörighet att utöva yrket i ett annat EU- eller EES-land. Det förutsätter att du har rätt att utöva yrket i utbildningslandet. Vi har avslagit ansökan från personer som har utbildat sig i Polen men som inte har gjort AT där, och som därmed inte har rätt att arbeta som tandläkare i Polen. Samtidigt finns det ett avtal mellan Norge och Polen som ger studenter med examen från de femåriga internationella tandläkarutbildningarna i Polen norsk legitimation utan att de har gjort AT i Polen. Det är inte säkert att innehållet i avtalet är i enlighet med EU:s regelverk. Därför avvaktar vi information från EU-kommissionen om det.
Finns det flera liknande fall?
– Ja, det finns en handfull ärenden. Vi har fattat beslut att avslå deras ansökan om legitimation. Några har överklagat och vi har översänt ärendena till förvaltningsrätten. Det finns även en pågående utredning om svensk legitimation gällande en person med polsk utbildning och norsk legitimation. Personen hade påbörjat praktik i Finland, men blivit avstängd från praktiken på grund av bristande odontologiska kunskaper.
Vad gör Socialstyrelsen för Isidora Lazarevic och andra i hennes situation?
– Vi har kontakt med de andra nordiska länderna och med Polen för att hitta en lösning för de här personerna, men vi väntar på information från EU-kommissionen. Den 22 till 23 maj behandlades frågan på ett möte i Oslo där representanter för Socialstyrelsen och motsvarande myndigheter i Norge, Danmark, Finland och Island deltog. Finland har också fått ansökningar om legitimation från studenter som har studerat i Polen och sedan fått norsk legitimation utan att göra AT. De har också fått avslag.
Vad behöver Isidora Lazarevic och andra i hennes situation göra för att få arbeta som tandläkare i Sverige?
– De kan skaffa sig behörighet att arbeta som tandläkare i Polen och sedan ansöka om svensk legitimation. De kan också få ett särskilt förordnande och jobba tillfälligt som tandläkare i Sverige. Ansökan om särskilt förordnande görs av vårdgivare.
Får de svensk tandläkarlegitimation sedan?
– Praxis nu är att ett särskilt förordnande gäller i högst sex månader. Det finns ingen reglering för att ett halvårs jobb på ett särskilt förordnande skulle leda till legitimation i Sverige. Däremot finns det personer som har gjort ett års praktik som tandläkare i Norge som sedan har fått svensk legitimation.
Isidora Lazarevic har överklagat Socialstyrelsens beslut. Om hon får rätt i förvaltningsrätten, hur lång tid tar det innan hon får svensk legitimation?
– Får hon rätt i förvaltningsrätten kommer vi skyndsamt att behandla hennes ärende.
Läs mer om hur svenska tandvårdskliniker påverkas av Socialstyrelsens beslut här.
Även tidigare har svenskar med polsk tandläkarutbildning haft problem med att få arbeta inom yrket i Sverige. Läs mer om det här.
Janet Suslick

Upptäck mer