Annons

Annons

Socialstyrelsens nej till legitimation består

Ett antal svenskar som gick en femårig, internationell tandläkarutbildning i Polen fick norsk legitimation förra året. När de sökte svensk legitimation sade Socialstyrelsen nej. Åtta överklagade till förvaltningsrätten, som nu gått på Socialstyrelsens linje.

Domen kom den 11 januari. Förvaltningsrätten anser att Socialstyrelsens beslut om avslag till svensk legitimationen är rätt. Tandläkarna får inte svensk legitimation nu heller, men domen kan överklagas till kammarrätten.
Erik Magnusson, tillförordnad enhetschef på Socialstyrelsen, ansvarar för besluten om avslag.
Varför får de inte svensk legitimation?
– Tandläkare med norsk legitimation får svensk legitimation om de uppfyller de krav som finns i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv. Vi har gjort bedömningen att de här personerna inte har fått norsk legitimation i enlighet med direktivet. Risken är att fördelarna med direktivet undergrävs om man rycker på den grundläggande principen att man ska ha behörighet till yrket i det land där man har fått sin utbildning.
Varför bedömer Socialstyrelsen att de inte uppfyller kraven i yrkeskvalifikationsdirektivet?
– Formellt beror det på att de inte har behörighet i Polen. I praktiken är det för att de inte har gjort ett års AT under handledning, vilket krävs för att de ska få polsk behörighet.
Några av tandläkarna som fått avslag av Socialstyrelsen jobbar som tandläkare i Norge sedan de fått norsk legitimation. Kan de få svensk legitimation när de har jobbat i Norge i minst ett år?
– Nej. De har inte gjort ett års AT under handledning. Vi uttalar oss inte om kompetensen, utan om man uppfyller de formella kraven som ställs i direktivet.
Vad behöver de här tandläkarna göra för att få arbeta som tandläkare i Sverige?
– Det finns inget tydligt svar på det i dag. Ett sätt är att de gör AT i Polen för att få behörighet där. De kan också göra AT under handledning i ett år i ett annat EU-land om de lyckas få en AT-plats.
Vad gör Socialstyrelsen för att hjälpa?
– Vi är medvetna om hur besvärligt det är för de här personerna och vi beklagar det. Men vi ser inte hur vi skulle kunna hantera dessa ärenden på annat sätt. EU-kommissionen har informerats och vi håller oss underrättade. Nu har en dom från förvaltningsrätt kommit och det finns förutsättningar att se vilka eventuella åtgärder som kan tas, och av vem. Socialstyrelsen är bara en av flera inblandade aktörer.
Diskuteras möjligheten för de här tandläkarna att göra AT-tjänst i Sverige?
– Det finns ingen svensk AT för tandläkare, så i dagsläget går det inte.
Går det att förlänga möjligheten att jobba som tandläkare på ett särskilt förordnande från sex månader till ett år, så att de kan jobba under handledning tillräckligt länge för att få svensk legitimation?
– Syftet med särskilt förordnande har aldrig varit att vara ett alternativ till AT, så det är inte en lösning i sig. Då måste man komplettera det med någonting annat.
Janet Suslick

Upptäck mer