Annons

Annons

Stärkt skydd vid estetiska behandlingar

Regeringen föreslår att en lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska införas. Den innebär bland annat att endast läkare eller tandläkare med relevant specialistkompetens ska få utföra skönhetsoperationer.

Lagen syftar till att stärka skyddet för den enskilde.
–  Den som kontaktar en skönhetsklinik ska kunna vara trygg med att personalen har rätt kompetens och att det finns samma krav på patientsäkerhet som inom hälso- och sjukvården. I dag finns inga sådana krav, och det är inte rimligt sett till de risker som föreligger och hur pass komplicerade vissa ingrepp är, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.
Lagen innebär att patientsäkerhetslagen, patientskadelagen och patientdatalagen ska gälla för verksamheter där estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar utförs. Vidare föreslås att verksamheterna ska vara skyldiga att ha patientförsäkring. Den nya lagen föreskriver även att endast legitimerade läkare eller tandläkare med adekvat specialistkompetens ska få utföra estetiska kirurgiska ingrepp samt att endast legitimerade läkare, tandläkare och sjuksköterskor ska få utföra estetiska injektionsbehandlingar som till exempel botox och fillers.
Regeringen föreslår även krav på betänketid och samtycke samt krav på information till den enskilde. Man föreslår också en åldersgräns på 18 år för att få genomgå behandlingar och ingrepp som omfattas av lagen.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska vara ansvarig tillsynsmyndighet och det ska gå att anmäla till IVO om en skada uppstår.
Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Läs mer: Socialutskottets betänkande 2020/21:SoU22
Läs också: Osäkerhet kring nya lagen om injektionsbehandlingar

(Nyheten uppdaterad 6 maj 2021, ursprungligen publicerad 22 oktober 2020)

Upptäck mer