Annons

Annons

Tänderna kvar med tandhygienistbesök

Personer med rutinmässiga besök hos tandhygienist förlorar sällan tänder. Det visar en systematisk översikt.

I medeltal förlorar en patient med regelbundna tandhygienistbesök en tand vart tionde år, men sällan av parodontal orsak. Överkäkens tänder liksom kindtänder löper störst risk. Ett fåtal patienter står för den största andelen av förlorade tänder.
Det visar en systematisk översikt som sammanfattar 36 studier på patienter som deltagit i program med regelbundna tandhygienistbesök.  Deltagarna genomgick minst fem års regelbundna besök hos tandhygienist. I de enskilda studierna rapporterades samband mellan att förlora tänder och olika faktorer hos patienten eller tanden.
Den systematiska översiktens metaanalys hittade dock inte något signifikant samband som kunde visa att personegenskaper som ålder, kön, rökning eller följsamhet i tandhygienprogram var riskfaktorer.
Metaanalysen visade inte heller signifikant samband mellan tandegenskaper som furkationsinvolvering och att förlora tänder.

Upptäck mer