Annons

Annons

Yrkestiteln tandläkare får inte användas av alla

Utan svensk tandläkarlegitimation får man inte använda yrkestiteln tandläkare i sin yrkesutövning i Sverige. En vårdgivare i Småland får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att titeln har använts i strid med patientsäkerhetslagen.

En tandläkare utbildad utanför EU jobbar på en tandvårdsmottagning i Småland. Han har gått en femårig tandläkarutbildning och har ett par års erfarenhet som tandläkare i sitt hemland. Formellt är han anställd som tandsköterska, men fram till IVO:s inspektion presenterade han sig som tandläkare för patienterna och det stod också på klinikens webbplats att han var tandläkare.
”Yrkestiteln tandläkare får endast användas av den som har legitimation för yrket eller genomgår föreskriven praktisk tjänstgöring”, enligt IVO:s beslut.

Anonymt tips

IVO gjorde en egeninitierad tillsyn efter att ha fått ett anonymt tips. I nuläget har mannen inte rätt att arbeta som tandläkare eller använda titeln på webbplatsen, enligt IVO.
IVO fann också brister i delegeringsintyget som verksamhetschefen hade skrivit. Enligt intyget skulle den tandläkarutbildade tandsköterskan få utföra en allmäntandläkares arbetsuppgifter, förutom protetiska och kirurgiska behandlingar.

Delegering inom tandvården

Intyget följde inte Socialstyrelsens föreskrifter om delegering inom tandvården. När IVO talade om det skrev vårdgivaren om delegeringsintyget så att det stämde med gällande föreskrifter.
IVO granskade också fem patientjournaler och fann brister i journalföringen inom områdena kariologi, parodontologi, endodonti, protetik och läkemedelsförskrivning. Det fanns också vissa brister i behandlingarna. Det gällde karies, endodontiska behandlingar och protetiska behandlingar samt läkemedelsförskrivningar.
IVO kommer eventuellt att granska bristerna i journalerna och behandlingarna i ett särskilt ärende.

Upptäck mer