Annons

Annons

Fortsatt brist på tandläkare

Det är brist på tandläkare i 18 landsting och regioner i Sverige. Endast två upplever en balans mellan tillgång och efterfrågan, enligt Socialstyrelsen.

Socialstyrelsen gör en årlig enkät för att ta reda på hur landstingen upplever tillgången på arbetskraft inom olika legitimationsyrken. Den senaste enkäten redovisas i ”Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad personal i hälso- och sjukvård samt tandvård – Nationella planeringsstödet 2019”, som publiceras i dag.
Socialstyrelsen uppskattar behovet av tandläkare till runt 200 utöver dem som finns.
Rapporten sammanställer även andra myndigheters bedömningar om tandläkarbristen.
80 procent av arbetsgivarna rapporterar en brist på erfarna tandläkare och knappt 60 procent upplever också en brist på nyutbildade tandläkare, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).
Enligt Arbetsförmedlingen råder det en påtaglig brist på tandläkare.
Sveriges akademikers centralorganisation (SACO) gör bedömningen att det 2017 var liten konkurrens om arbete för nyutexaminerade tandläkare, men tror att det kommer att råda balans 2022.
NPS-rapporten innehåller också den senaste statistiken om tandläkare och tandhygienister i Sverige. Ett axplock:
* Omkring 8 000 tandläkare jobbar inom tandvården.
* De största åldersgrupperna bland tandläkare inom tandvården är 60 till 64 år samt 55 till 59 år.
* Antalet personer som tar tandläkarexamen har ökat de senaste elva läsåren och de flesta är kvinnor.
* Knappt 4 300 tandhygienister jobbar inom tandvården.

Upptäck mer