”Det kan vara farligt att inte skicka folk på kurs”

Isabel Brundin är ny ordförande för fortbildnings­rådet. Hon har varit fackligt aktiv nästan lika länge som hon varit tandläkare och en fråga som ligger henne särskilt nära hjärtat är kursverksamhet.

Karriär & porträtt

Förbundsmötet valde nya ledamöter till styrelsen

Tre nya ordinarie ledamöter tar plats i styrelsen för Sveriges Tandläkarförbund, och Chaim Zlotnik fortsätter som ordförande. Det beslutades vid förbundsmötet den 17 maj.

Nyheter

Fortsätt utveckla frivillig efterutbildning

Efterutbildning är viktigt för en hög patientsäkerhet och därmed vår trovärdighet. Men ger ett obligatorium detta per automatik? Vi kan inte vänta på ett eventuellt framtida beslut om obligatorium. Sedan 2015 pågår i Fortbildningsrådet inom Sveriges Tandläkarförbund överläggningar och ett utvecklingsarbete kring en strukturerad och dokumenterad fortbildning.

Debatt

Hon månar om de utsatta

Patricia De Palma har ett driv som tagit henne ­genom en tuff universitetsutbildning, till ett nytt land, ett nytt språk och en drygt tjugoårig karriär vid ­Karolinska ­Institutet. Sedan den 1 juli är hon tandvårdschef vid läro­sätets universitetstandvård.

Nyheter

Han lyssnar och vill lära

Det får gärna vara komplext: en flerdagarskurs, ett nytt it-system, eller att samla ihop och förmedla olika ­åsikter. Stefan Adregårds drivkraft är att förstå och lära sig ­saker. Han har många uppdrag, det senaste som ledamot i Tandläkarförbundets fortbildningsråd.

Karriär & porträtt

Förbundet stöttar inför kunskapsprovet

Från årsskiftet ska alla som vill förbereda sig för kunskapsprovet för tandläkare med utbildning från länder utanför EU/EES kunna få bättre stöd.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons