Annons

Annons

Förbundsmötet valde nya ledamöter till styrelsen

Tre nya ordinarie ledamöter tar plats i styrelsen för Sveriges Tandläkarförbund, och Chaim Zlotnik fortsätter som ordförande. Det beslutades vid förbundsmötet den 17 maj.

Sveriges tandläkarförbunds styrelse 2024-2027 (främre raden från vänster): Patricia de Palma, Per Vult von Steyern, Helena Håkansson Forthmeijer, Carina Bergman, Isabel Brundin, (bakre raden) Chaim Zlotnik, Victor Sandelin Skjefstad, Urban Alsenmyr, Nathalie Wåhlin, Neriman Molla och Ida Nilsson.

Foto: Anna Norberg

Styrelsen för Sveriges tandläkarförbund från och med 1 juli 2024

Chaim Zlotnik, TT, ordförande (omval)

Stefan Adregård, TEV, vice ordförande (nyval)
Urban Alsenmyr, TT, ledamot (omval)
Carina Bergman, TT, ledamot (nyval)
Helena Håksansson Forthmeijer, TEV, ledamot (nyval)
Per Vult von Steyern, SOL, ledamot (omval)

Isabel Brundin, suppleant (omval)
Neriman Molla, suppleant (nyval)
Ida Nilsson, suppleant (nyval)
Nathalie Wåhlin, TEV, suppleant (omval)
Henrik Werner, TEV, suppleant (nyval)
Patricia de Palma, SOL, suppleant (omval)

Vid Sveriges Tandläkarförbunds förbundsmöte den 17 maj valdes Chaim Zlotnik om till ordförande för ytterligare tre år. Han har haft uppdraget sedan år 2019, och är även ordförande för Tjänstetandläkarna (TT) sedan år 2015.

Flera nya personer valdes in i förbundsstyrelsen. Stefan Adregård blir ny vice ordförande, och Helena Håkansson Forthmeijer blir ny ledamot. De sitter båda även i styrelsen för Tandläkare – Egen verksamhet (TEV).

TT:s vice ordförande Carina Bergman blir ny ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen, efter att tidigare ha varit suppleant.

Det innebär att Gunilla Carlsson, Peter Schulz och Patrik Andrén lämnar sina uppdrag i förbundsstyrelsen. De avtackades vid förbundsmötet.

Den nya styrelsen tillträder den 1 juli i år. Mandattiden sträcker sig till och med juni år 2027.

Under förbundsmötet valdes också:

  • Isabel Brundin till ny ordförande för fortbildningsrådet. Hon ersätter Patricia de Palma, som haft uppdraget sedan år 2016.
  • Maria von Beetzen valdes om som ordförande i Riksstämmenämnden, ett uppdrag hon haft sedan 2022.
  • Agneta Karsten valdes om som ordförande i Stipendienämnden. Hon har haft uppdraget sedan år 2022.
  • Margaretha Lindqvist fortsätter som ordförande i Hjälpfondsnämnden, ett uppdrag hon har haft sedan år 2010.

Upptäck mer