Annons

Annons

Unik jättestudie ­avslöjar genetiska tandhälsofaktorer

I en studie på över 500 000 personer har forskare ­hittat närmare 100 ställen i människans arvsmassa som är kopplade till karies eller tandlossning. De gener som anses mest intressanta har betydelse för tandkvalitet och immunförsvar.

I somras presenterades en stor studie som innebär ett rejält kliv framåt för forskningen om hur gener påverkar karies och tandlossning. Forskare har tidigare hittat gener som tros vara kopplade till sjukdomarna men det har varit små undersökningar som man inte kan dra så stora slutsatser av.
Nu har en grupp forskare gjort en mycket stor studie med en teknik som kallas genomtäckande associationsstudier, GWAS, där man skannar stora delar av arvsmassan på jakt efter intressanta genvariationer. Forskarna jämförde data om 7,5 miljoner platser i generna med mått på karies eller parodontit.

Simon Haworth


– Resultatet blev en lista på 17 gener som har en säker­ställd eller antydd koppling till ökad risk för karies, och 28 som har betydelse för tandlossning. Utöver det hittade vi ett antal intressanta ställen i ett område som heter HLA där generna har betydelse för immunförsvaret, berättar tandläkare Simon Haworth som är doktorand i epidemiologisk genetik vid University of Bristol.
En av generna har ovanligt stark koppling till tandlossning och anses därför extra intressant. Den har tidigare kopplats till aggressiv parodontit och ingår i en familj av gener där andra medlemmar har betydelse för bland annat reumatiska sjukdomar.

”Människor med någon av de riskökande genvarianterna hade två extra kariesangripna eller lagade tandytor vilket i det här sammanhanget är ganska mycket.”

Två gener har stark koppling till karies. Den ena har effekt på tandbildning och tand­antal och den andra är betydelsefull för organ­utveckling.
– Vi blev förvånade över att de visade sig ha så stor effekt på karies. Människor med någon av de riskökande genvarianterna hade två extra kariesangripna eller lagade tandytor vilket i det här sammanhanget är ganska mycket, fortsätter Simon Haworth.

Nedbrytning av stärkelse

Varje gen bär på en kod för tillverkning av ett visst protein. Bland de övriga karies­associerade generna finns några som kodar för enzymet amylas som har bety­delse för nedbrytning av stärkelse i munhålan. Andra kodar för protein med kopplingar till tandkvalitet, salivens buffringsförmåga och smak­preferens.
– Generellt kan man säga att de gener som har mest betydelse för karies har med immunförsvaret och tand­kvali­tet att göra, säger Ingegerd Johansson, professor i kario­logi på Umeå universitet, som leder den internationella studien.

Lungcancer, sömnproblem och rökning

I samma studie fann forskarna att gener som har betydelse för munhälsan i många fall överlappar gener som är kopplade till andra hälsoproblem. Gener som ökar risken för karies påverkar ­också BMI, HDL-kolesterol och benägenheten att röka. Gener med betydelse för utveckling av parodontit påverkar samtidigt även lungcancer, sömnproblem och rökning. Här är forskarna intresserade av att se om det finns något orsakssamband. Om det finns en koppling mellan tandlossning och hjärt-kärlsjukdom, är det då tandlossningen som ökar risken för hjärt-kärlsjukdom eller är det tvärtom?
– Den forskningen pågår fortfarande men det finns mycket som tyder på att det finns orsakssamband som går åt båda hållen, säger Ingegerd Johansson.

500 000 personer

Forskarna använde data från Sverige, Finland, Tyskland, USA och Japan. Materialet hade fördelen att det innehöll kliniska data om personernas tandstatus, men nackdelen var att det inte var så stort. Det omfattade bara 27 000 personer för karies och 63 000 för tandlossning vilket är ganska lite i sådan forskning. Därför lade man till stora mängder data från UK Biobank, en enorm gendatabas som är öppen för alla forskare och använts flitigt för forskning kring många andra sjukdomar. Där bestod all data om munhälsa av uppgifter som personerna själva hade lämnat vilket var en svaghet, men å andra sidan var materialet mycket stort.
– Studien gjordes på data från sammanlagt över 500 000 personer vilket gör den helt unik i odontologiska sammanhang. I en så stor studie har man bättre möjlighet att hitta genvarianter som inte är så vanliga och samtidigt kompensera för svagheter i materialet, säger Ingegerd Johansson.

Skräddarsydd behandling

Studien banar väg för fortsatt forskning eftersom man har hittat ett antal gener som är intressanta att studera mer i detalj.
– Vi är på väg att publicera våra resultat så att andra forskare kan använda dem och fortsätta sökandet efter kunskap om hur gener påverkar karies och tandlossning, men också vilka samband som finns med livsstil och hälsotillstånd, säger Simon Haworth.
– Den kliniskt verksamma tandläkaren kan än så länge bara dra en slutsats: att människor har olika stor risk för att få karies och tandlossning beroende på deras genetiska förutsättningar. Målet med den här typen av forskning är att utveckla det man kallar precisionsmedicin där patienter kan få skräddarsydd behandling för karies, parodontit och en lång rad andra sjukdomar.

Upptäck mer