Annons

Annons

Antiseptiskt sköljmedel har kortvarig effekt på tandköttsfickor

Att använda ett antiseptiskt sköljmedel innehållande polyhexamethylen guanidin, PHMG, i samband med icke-kirurgisk parodontitbehandling kan ge en övergående förbättring av djupet på tandköttsfickorna.

59 försökspersoner med grav kronisk parodontit lottades till en av tre grupper, där samtliga genomgick mekanisk infektionskontroll med depuration och polering av tandhalsar. I samband med behandlingen sprutades en vätska ner i tandköttsfickorna i en dos av 2 ml per tandköttsficka. En grupp fick PHMG, en annan grupp fick klorhexidin och den tredje gruppen fick destillerat vatten.
I uppföljningen av patienterna hade de som fått PHMG-lösningen signifikant bättre tandköttsfickor i sex månader efter ingreppet, men vid 12-månadersuppföljningen var skillnaden borta.

Upptäck mer