Annons

Annons

Nya verktyg för bättre munhälsa

I juni år 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom, både de som bor i särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst. Detta eftersom man har sett att personer med demenssjukdom riskerar att få sämre munhälsa, och därför...

I juni år 2020 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida ett stöd till verksamheter som möter personer med demenssjukdom, både de som bor i särskilt boende och de som bor hemma och har hemtjänst. Detta eftersom man har sett att personer med demenssjukdom riskerar att få sämre munhälsa, och därför vill främja insatser för en god munhälsa.
Nu finns alltså ett vägledande dokument på plats, som bland annat riktar sig till tandvårdspersonal, men även till personal inom socialtjänst, och hälso- och sjukvård. I vägledningen finns information om demenssjukdom, samt rekommendationer och verktyg för att stödja munhälsan hos den som är drabbad.
Den nya webbutbildningen tar upp grunderna i munhälsa och munvård, till exempel vad detta betyder för hälsan, och hur man förebygger ohälsa i munnen. Utbildningen riktar sig till dem som arbetar med personer som behöver stöd med sin munvård.

Upptäck mer