Skärmtiden påverkar inte risken för bruxism

Skärmtiden påverkar inte risken för bruxism

Skärmtid spelar ingen roll för risken för nattlig bruxism, visar en brasiliansk undersökning på över 500 barn. Däremot ger problem med dygnsrytmen en något förhöjd risk.

Forskning

Tandgnissling ökar risken för marginell benförlust

Tandgnissling ökar risken för marginell benförlust

Tandgnissling ökar risken för marginell benförlust runt tandimplantat. Det antyder en retrospektiv studie på 204 patienter av Bruno Ramos Chrcanovic vid Malmö universitet.

Forskning

Bruxism i sömnen kan bero på generna

Bruxism i sömnen kan bero på generna

Ny forskning visar att bruxism under sömnen var mer än dubbelt så vanligt hos bärare av en mutation i genen för en serotoninreceptor.

Forskning

Bruxism är sannolikt ärftligt

Patienter som diskuterar bruxism med sin tandläkare tar ofta spontant upp exempel på släktingar som också påstås lida av samma åkomma för att så småningom komma fram till frågan om bruxism är ärftligt. Hittills har det inte funnits något vetenskapligt säkerställt svar på frågan. Det ville en grupp forskare från Holland, Finland och Italien råda...

Okategoriserade

Sömnbruxism hos barn kan lindras med lugnande medel

Behandling med den lugnande H1-antagonisten hydroxizin (Atarax) minskar problemen hos nio av tio barn som lider av sömnbruxism utan biverkningsproblem. Det visar en iransk randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad studie på 30 barn med problem med bruxism under natten. Bland dem som fick placebo blev bara drygt fyra av tio hjälpta. Sömnbruxism hos barn kan leda...

Okategoriserade

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons