Annons

Annons

Skärmtiden påverkar inte risken för bruxism

Skärmtid spelar ingen roll för risken för nattlig bruxism, visar en brasiliansk undersökning på över 500 barn. Däremot ger problem med dygnsrytmen en något förhöjd risk.

När data analyserades visade det sig inte finnas något samband mellan skärmtid och risk för bruxism. Foto: Colourbox

Nattlig bruxism kan orsaka problem för den som drabbas, bland annat slitage på tänder, huvudvärk, muskelsmärtor och ökad risk för parodontit. Orsaken är multifaktoriell. Vi vet att neuro­transmittorer påverkar, vilket ligger i linje med att både känsloläge (nervositet och ilska) och psykologiska problem (ångest) påverkar förekomsten hos unga.

Forskare har också sett att nattlig bruxism hos barn inte sällan samvarierar med svårigheter att hålla dygnsrytm, något som många forskare misstänker kan orsakas av hög skärmtid.

Därför har en grupp brasilianska forskare gjort en undersökning av drygt 550 skolbarn i åldern 7–8 år från 20 skolor i staden Pelotas i södra Brasilien.

Barnen genomgick en tandundersökning för att finna de barn vars tänder visade tecken på möjlig bruxism, föräldrar intervjuades om barnens sömn och skärmtid och svarade på ett frågebatteri som detekterade problem med barnens biologiska dygnsrytm. Dessutom noterades familjens socioekonomiska status.

När data analyserades visade det sig inte finnas något samband mellan skärmtid och risk för bruxism. Inte heller spelade det någon roll om barnen sov mer eller mindre än nio timmar per natt. För barn som hade problem med sin biologiska rytm var risken för bruxism något förhöjd, cirka 7 procent högre än för barn med normal dygnsrytm. Från familjer med låg socioekonomisk status var risken som förväntat väsentligt förhöjd, närmast fördubblad.

Upptäck mer