Biståndsbedömare missar ofta äldres munhälsa
Kommunernas hantering av munhälsa hos äldre har brister. Foto: Colourbox

Biståndsbedömare missar ofta äldres munhälsa

24 sep 2013
Dela artikeln
Kunskaperna om äldres tandvårdsbehov brister bland kommunernas biståndsbedömare. Och bristerna har på flera punkter förvärrats, visar en undersökning.

I var tredje kommun tas sällan eller aldrig munhälsa eller tandvård upp vid biståndsbedömning. Det visar en ny enkät som  Sveriges Tandläkarförbund har gjort bland kommunernas biståndsbedömare. Samma frågor ställdes i en enkät 2011. Resultaten visar att bristerna i kommunernas hantering av munhälsa hos äldre på flera punkter har ökat.

* Bara fem procent av de 229 kommuner som har svarat på enkäten uppger att de alltid tar upp munhälsa och tandvård när de bedömer äldres behov av bistånd. Det är en minskning sedan 2011, då andelen var elva procent.

* 32 procent av kommunerna tar sällan eller aldrig upp munhälsa och tandvård vid biståndsbedömning.

* Om det kommer fram att den äldre har ett stort behov av omvårdnad, ser biståndshandläggarna i 56 procent av kommunerna till att personen erbjuds uppsökande och nödvändig tandvård. Andelen 2011 var 62 procent.

* Kommunerna har olika rutiner när äldre berättar för biståndshandläggarna att de har svårt att sköta den dagliga munhygienen. 45 procent kontaktar hemtjänsten eller hemsjukvården för att den äldre ska få information och hjälp. 28 procent erbjuder uppsökande tandvård.

* När det gäller äldres munhälsa, samarbetar eller rådgör biståndshandläggarna sällan eller aldrig med tandvården i 74 procent av kommunerna.

* Biståndshandläggare erbjuds information eller utbildning om äldres munhälsa och tandvårdsbehov i bara 32 procent av kommunerna.

Tydligare riktlinjer behövs

Tydligare riktlinjer och rutiner behövs, anser Gunilla Klingberg, ordförande i Sveriges Tandläkarförbund.

– Den stora utmaningen är att hjälpa de äldre att vara friska i munnen så länge som möjligt. De behöver prevention innan de blir sjuka och sköra för att behålla munhälsan och kontinuerlig hjälp med tandborstningen om det behövs, säger hon.

Läs hela artikeln i Tandläkartidningen nummer 11 2013 som kommer ut den 26 september.

Läs mer om tandvård för äldre i Tandläkartidningens artikelserie Munhälsa hela livet.

Brister förvärras

* Sveriges Tandläkarförbund skickade en webbenkät om munhälsa och tandvårdsbehov vid biståndsbedömning till de ansvariga i Sveriges 290 kommuner i mars och april 2013.

* 229 (79 procent) av kommunerna svarade.

* En likadan undersökning gjordes 2011. Brister som upptäcktes då har förvärrats på flera punkter.

Text: Janet Suslick

Foton/Illustrationer: Foto: Susanne Smedberg

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch