Debatt: Dålig hållbarhet hos testat fyllningsmaterial

Debatt 28 jan 2019
Dela artikeln
Detta inlägg skickades till tandläkartidningarna i Sverige, Danmark och Norge. Inlägget uppmärksammar en så dålig hållbarhet för ett fyllningsmaterial efter ett år i en klinisk studie att studien fick avbrytas.

En klinisk prövning* där materialet ”Activa Bioactive” från företaget Pulpdent testades i klass I- och II-kaviteter i permanenta tänder har visat en helt oacceptabel felprocent under det första året.

Fyllningarna med ”Activa Bioactive”, som är ett flytande plastmodifierat glasjonomercement, utfördes enligt tillverkarens instruktioner utan användning av adhesiv.

Det jämfördes intraindividuellt med fyllningar i ett välprövat konventionellt nanofyllt plastmaterial. Efter ett år var 24,1 procent av fyllningarna i ”Activa Bioactive” omgjorda, medan endast 2,5 procent fick göras om av fyllningarna i kontrollmaterialet. Orsakerna till problem var lossnad fyllning, postoperativa symtom och sekundär karies. På grund av den oacceptabelt höga felprocenten efter ett år har studien stoppats.

Pulpdent har därefter ändrat bruksanvisningen och rekommenderar nu användning av adhesiv. Huruvida detta kommer att förbättra hållbarheten och om de potentiella bioaktiva egenskaperna hos ”Activa Bioactive” kommer att fungera med ett adhesiv är fortfarande oklart.

Om debattartiklar

Åsikterna i denna debattartikel är textförfattarnas, inte Tandläkartidningens.

Text: Jan WV van Dijken, Ulla Pallesen, Ana Benetti. Översättning från danska av Björn Klinge

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch