Här står de äldre i fokus
Inger Wårdh och Pia Skott leder Akademiskt centrum för äldretandvård i Stockholm. Foto: Anna Rut Fridholm

Här står de äldre i fokus

30 jan 2014
Dela artikeln
De äldre blir sedda på Akademiskt centrum för äldretandvård. Medicinsk tandvård, forskning och undervisning får plats under samma tak.

Akademiskt centrum för äldretandvård (Act) ligger i ett nybyggt hus på Stockholms sjukhem på Kungsholmen i centrala Stockholm.

Act består av en klinik med inriktning på medicinsk tandvård för äldre patienter. Här pågår också forskning, utbildning och kompetensutveckling.

– Det fina är att vi får ihop allting under ett tak, säger Pia Skott, klinikchef på Act. Hon ansvarar för centrets kliniska verksamhet medan Inger Wårdh, lektor vid Karolinska institutet, ansvarar för forskningen.

Centret invigdes i oktober förra året i lokaler på sammanlagt runt 400 kvadratmeter.

Kliniken är modern och ändamålsenlig. Det finns sex rymliga behandlingsrum. Samtliga är handikappanpassade och har exempelvis personlyft i taket.

Tonvikt på profylax

Sterilen ligger i mitten av kliniken och präglar miljön med sina gröna kakelväggar. En matchande grönblommig gardin i ett utrymme bredvid kan dras för om någon i rullstol eller sjukhussäng behöver vara i fred.

Kliniken präglas av ett lugnt och skonsamt tempo. Fyra tandläkare och fyra tandhygienister siktar tillsammans på 5 000 patientbesök per år. Stor tonvikt ligger på profylax.

Jenna Pekmic, tandläkare vid Act tar emot en rullstolsburen patient tillsammans med tandsköterskan Margarita San Martin.

Ambitionen är att multisjuka äldre patienter ska vara infektionsfria i munnen.

– Många dementa patienter är borta från tandvården under en lång period. Vi är vana att se äldre människor med bett som kanske skrämmer nyutexaminerade tandläkare, säger Jenna Pekmic.

– När patienterna så småningom får kontakt med tandvården igen försöker vi hålla det som finns kvar friskt.

Jenna Pekmic och Margarita San Martin har arbetat ihop i tio år. Liksom andra anställda på Act jobbade de tidigare på enheten för medicinsk tandvård på Sabbatsbergs sjukhus. Även många av patienterna har följt med till den nya kliniken.

Fräscha lokaler

– Det är kul att få nya lokaler anpassade för äldre patienter, tycker Jenna Pekmic.

Det underlättar inte bara för personalen och patienterna, utan även för färdtjänsten, medföljare och andra.

Under vårterminen kommer Jenna Pekmic att handleda tandläkare med utomeuropeisk examen. För att få svensk tandläkarlegitimation måste de komplettera sin utbildning. Ett led i det är en kurs i gerodonti, som alla tandläkarstuderande på KI går under det sista året på utbildningen. Bland annat får studenterna klinisk handledning en dag vardera under vårterminen.

– Det kommer många studenter till Act, säger Inger Wårdh, som är kursansvarig för blivande tandläkare och tandhygienister.

– Vi har också fler som gör examensarbeten här. Det finns goda möjligheter till handledning. Act har en akademisk programgrupp och erfarna forskare från olika ämnesområden är knutna på deltid till den.

Akademiskt centrum för äldretandvård hoppas kunna förbättra äldres tandhälsa med hjälp av bra tandvård. En annan ambition är att förbättra äldretandvården generellt genom forskning, undervisning och kunskapsspridning.

Vill hjälpa ”bortglömda”

Act behandlar både äldre från särskilda boenden och hemmaboende i Stockholms län, främst i centrala Stockholm. Framför allt vill Pia Skott ta emot kroniskt sjuka äldre som bor hemma. Hittills har de ofta ”glömts bort”.

– Äldre som bor på särskilda boenden har en rimligt fungerande tandvård, men många äldre som bor hemma har inte det, säger hon.

Allt fler bor i dag hemma långt upp i åren, även när de har blivit sjuka och omvårdnadsberoende. De allra flesta har egna tänder kvar. Så länge de är friska, har äldre ofta samma tandvårdsbehov som personer i 60-årsåldern. Bekymren kommer när hälsan försämras.

Många multisjuka som bor hemma får inte den tandvård de behöver. Det kan finnas ett glapp på flera år då de är för friska att komma in på särskilda boenden, för friska att få rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, men för sjuka att orka sköta munhälsan tillräckligt bra på egen hand. Samtidigt börjar de prioritera bort eller utebli från tandvårdsbesöken.

Att förändra attityder och öka kunskap hos exempelvis biståndsbedömare och vårdpersonal är ett sätt att förbättra läget.

En tredjedel av Sveriges kommuner tar sällan eller aldrig upp munhälsa och tandvård vid biståndsbedömning, visar en kartläggning som Sveriges Tandläkarförbund gjorde förra året. Med bättre kunskap skulle sannolikt fler äldre med stora behov kunna få uppsökande och nödvändig tandvård innan det är för sent att rädda tänderna.

Många personer som vårdar äldre i vardagsmiljön har begränsade kunskaper om den geriatriska munnen och hur munvården ska skötas. Om de lär sig upptäcka när de äldre behöver hjälp med tandborstning och övrig munvård och hur de bäst kan gå till väga, kan det få stor betydelse.

Alla har inte råd

Ekonomin är ett bekymmer för en del äldre. Många med ökande tandvårdsbehov måste betala en så stor del av kostnaderna själva att de upplever att de inte har råd.

Äldre som har stora tandvårdsbehov på grund av vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar har rätt till tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift, men det gäller relativt få.

En del har rätt till uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård, men många anses vara för friska om de exempelvis klarar sig utan tillsyn på natten.

Andra kan få särskilt tandvårdsbidrag (STB) på upp till 1 200 kronor per år om de har ett stort behov av förebyggande tandvård på grund av vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar.

– Men många har inte nödvändig tandvård, F-kort eller STB, konstaterar Pia Skott.

Forskar och informerar

Förutom tandvård pågår också forskning vid Act. Den leds av Inger Wårdh, lektor på Karolinska institutet (KI). Hon jobbar cirka halvtid på Act och halvtid på KI. En dag i veckan jobbar hon också på Stockholms sjukhems forsknings- och utvecklingsavdelning.

Fem folktandvårdsanställda tandläkare och tandhygienister på Act forskar inom ramen för Act på arbetstid, i genomsnitt en dag i veckan.
Forskningen har en klinisk inriktning inom tre fokusområden:

  • samband mellan orala sjukdomar och allmänsjukdomar hos äldre
  • behandlings- och omvårdnadsaspekter på munvård hos äldre i ett multiprofessionellt perspektiv (det orala omhändertagandet av äldre)
  • samband mellan kognitiv funktion och sensomotoriska störningar i tuggapparaten orsakade av tandförluster eller tandrestaureringar (tuggning och kognition).

En annan viktig uppgift för Act är att sprida information och kunskap om munhälsa och munvård.

– Vi jobbar med hemtjänsten, primärvården, dagvården, patientföreningar och handikapporganisationer, berättar Pia Skott.

Act tar också emot studiebesök och auskultanter. Förutom blivande tandläkare och tandhygienister, kommer personal från folktandvårdens allmäntandvårdskliniker och även sjuksköterskor och andra yrkesgrupper inom äldrevården på besök.
Janet Suslick

FAKTA - Act
  • Akademiskt centrum för äldretandvård (Act) består av en vårdenhet och en forskningsenhet.
  • Vårdenheten har sex behandlingsrum och 13 anställda, varav fyra tandläkare och fyra tandhygienister.
  • Forskningsenheten är inriktad på gerodonti (geriatrisk odontologi). Forskning, utbildning och kompetensutveckling samt kunskapsspridning är viktiga uppgifter för Act.
  • Bakom Act ligger Stockholms läns landsting, Karolinska institutet, Folktandvården Stockholms län AB och Stiftelsen Stockholms sjukhem. Det finansieras av Stockholms läns landsting.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch