Annons

Annons

Apoteket slog larm om tandläkare

Apoteket slog larm när en tand­läkare i Stockholm verkade skriva ut för mycket narkotika. Han får kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bristande hantering av narkotiskt läkemedel.

Det är det narkotikaklassade läkemedlet Citodon det handlar om. Citodon är smärtstillande och används mot måttlig till svår smärta. De aktiva substanserna är paracetamol och kodein, som metaboliseras till morfin.
Vid ett utredande samtal med IVO har tandläkaren sagt att han under den aktuella perioden på nio månader hade gjort runt 70 extraktioner och att 650 tabletter Citodon hade gått åt.
Utifrån underlag från Försäkringskassan och uppgifter från tandläkaren har IVO uppskattat en förbrukning på tusen tabletter om året som rimlig, men tandläkaren hade rekvirerat ut den mängden under ett halvår. Uppgifterna gick inte riktigt ihop.
Enligt tandläkaren hade han varit dålig på att föra in uppgifter om Citodon i patientjournalerna. Någon förbrukningsjournal hade han inte fört. ­Enligt honom verkade förbrukningen vara högre än den faktiskt var eftersom han hade glömt läkemedlet på landet efter semestern.

Beroendeframkallande

Tandläkaren har gjort individuella bedömningar av vilka patienter som har behövt läkemedlet och hur många tabletter de har fått i anslutning till behandlingen. IVO anser att han förstår att man inte rutinmässigt ska lämna ut narkotika på odontologisk indikation.
IVO har också granskat fyra patientfall. I två av fallen har patienterna fått Citodon.
I ett av fallen har tandläkaren förskrivit 20 tabletter Citodon efter en implantatoperaton. I doseringstexten står det ”1–2 tabletter vid värk dock högst 8/dag”. Receptet har varit giltigt i ett år. Det är rimligt, anser IVO, men han borde ha övervägt ett annat preparat i första hand och skrivit en kortare giltighetstid.
Citodon bör inte vara ett förstahandspreparat vid värk eftersom det är beroendeframkallande, anser IVO.

Får kritik

Tandläkaren har också fått en del kritik för sin journalföring och för sina behandlingar. Han har till exempel inte dokumenterat röntgenbilder, foton, modeller och tandtekniska anvisningar i journalerna och har inte uppgett varför bilderna har tagits eller vad de visar.
Han har inte gjort fickdjupsmätningar, inte vitalitetstestat tänder inför rehabiliterande terapi och inte dokumenterat att han har undersökt passformen på de kronor och fyllningar som han har gjort.
Tandläkaren, som närmar sig pensionsåldern, får kritik, men IVO ser ingen anledning till ytterligare åtgärder, exempelvis prövotid.

Upptäck mer