Annons

Annons

Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama

Vid årsskiftet blir Bodil Lund ny ordförande i Tandvårds-Strama. Hon är käkkirurg som forskar om antibiotikaresistens.

Bodil Lund


Bodil Lund är professor vid Universitetet i Bergen och arbetar även vid Karolinska Institutet en dag i veckan.
I Norge har hon medverkat i uppdateringen av de nationella riktlinjerna för antibiotikaanvändning i tandvården och sitter med i Norska Tandläkarföreningens grupp som arbetar med strategiska frågor kring antibiotika. Hon har även suttit i den grupp som har skrivit de nationella rekommendationerna för vårdhygien i Norge.
Bodil Lund var tidigare ledamot i Tandvårds-Strama från 2010 till 2017, då hon började arbeta i Norge.
Stora visioner
– Min vision kring nationella Tandvårds-Strama på längre sikt är att vi bland annat ska se över de nuvarande rekommendationerna kring antibiotikaanvändning och föra en dialog med berörda myndigheter om en uppdatering av rekommendationerna. Att harmonisera utbildningen kring antibiotika inom tandvården på lärosätena i landet är också viktigt, säger Bodil Lund.
Hon vill verka för att antibiotika ska användas ”rationellt jämlikt” i svensk tandvård, både geografiskt och i relation till vårdgivarkategori. Antibiotikaanvändningen ska minskas där det är möjligt.
Ett annat mål är att få till en större samverkan inom Skandinavien vad gäller antibiotika.
Prioriteringarna görs tillsammans
Andra prioriteringar är:
* att övervaka trender i förskrivning och resistensproblematik inom odontologin
* att driva vårdhygienfrågor och betona hygienfrågornas betydelse för utvecklingen av antibiotikaresistens.
Hur frågorna prioriteras bestämmer Tandvårds-Strama tillsammans, betonar hon.
Tandvårds-Strama har möten fyra gånger per år.
– Det är också lite arbete med frågorna inför och efter varje möte. Det är frivilligt arbete. Vi har ambitioner, men jag vet inte hur mycket vi hinner med, medger hon.
Huvudredaktör för antibiotikatema
Hon har varit samordnande huvudredaktör för det nordiska temat om antibiotika som publicerades i Tandläkartidningen nummer 4, 5 och 6 i år och var också medförfattare till flera av artiklarna.
Hon intervjuades även i Tandläkartidningen nummer 5 om hur spridningen av resistenta bakterier kan förebyggas på tandvårdskliniken.
Som ordförande i Tandvårds-Strama efterträder Bodil Lund Mikael Zimmerman, tandläkare, docent och författare till boken ”Hygien och smittskydd i tandvården”.
Janet Suslick

Upptäck mer