Annons

Annons

Fler har fler intakta tänder längre

Fler personer över 74 år besöker tandvården, medan andelen av hela befolkningen som gör det har minskat de senaste tio åren. Samtidigt har fler intakta tänder högre upp i åldrarna. Det visar Socialstyrelsens statistik om tandhälsa för år 2019.

I åldersgruppen 75-79 år besökte tre av fyra tandvården årligen förra året, vilket gör dem till de flitigaste besökarna. År 2011 var det 65-69-åringarna som oftast gick till tandvården, men sedan dess har toppen gradvis förskjutits uppåt i åldersgrupperna.
I alla åldersgrupper över 74 år går en större andel årligen till tandvården än år 2011. Personer under 70 år besöker dock tandvården mer sällan än år 2011. Den största skillnaden syns för personer mellan 35 och 44 år där nu en bit under hälften (45 procent) går årligen, jämfört med år 2011 då över hälften (53 procent) gick årligen.
Män upp till 79 år gick år 2019 till tandvården mer sällan än kvinnor i samma ålder, men från 85 år och uppåt är förhållandet det omvända.

Bättre tandhälsa

Statistiken visar också att tandhälsan generellt har blivit bättre, om man tittar på antal kvarvarande och intakta tänder. Personer över 66 år har till exempel i median två till tre fler tänder kvar än motsvarande åldersgrupp år 2009.  Framför allt är det personer mellan 80 och 90 år som har fler tänder kvar.
Antalet intakta tänder har ökat i alla åldrar sedan år 2009. Störst är skillnaden för personer mellan 49 och 62 år, som i median har fem till sex fler intakta tänder än samma grupp år 2009.
Fortfarande syns också samband mellan tandhälsan och utbildningsnivå. Högre utbildningsnivå hänger generellt samman med bättre tandhälsa, och skillnaderna är större hos äldre personer.
Tandhälsan varierar också geografiskt över landet. En tiondel av befolkningen i Halland, Stockholm och Uppsala har 20 tänder eller färre. I Gotland, Gävleborg, Jönköping och Skåne är motsvarande siffra 18 tänder, och i Norrbotten 17 tänder.

Upptäck mer