Annons

Annons

Föräldrarnas attityd grundlägger kariesrisken

Hur strikta föräldrarna är med tand­borst­ning och sötsaker tidigt i livet avgör hur mycket karies barnen kommer att få, även som vuxna, visar ny svensk forskning.

Föräldrarnas attityd och beteende under småbarnsåren spelar en avgörande roll för barnens kariesutveckling ända upp i ung vuxenålder. Det visar en svensk studie som har följt närmare 500 barn från Jön­köping i 20 års tid.

Helén Isaksson


Studien visar att barn som vid tre års ålder inte får sina tänder borstade två gånger per dag eller har en mamma som själv inte tar hand om sina tänder har en förhöjd risk att vara drabbad av mycket karies i 20-årsåldern.
– Det som sker under de första levnadsåren påverkar kariessituationen som ung vuxen, säger Helén Isaksson, odontologie doktor och övertandläkare vid avdelningen för pedodonti på odontologiska institutionen vid folktandvården i Jönköping. Hon är också förstaförfattare på studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Community Dentistry and Oral Epidemiology.

”Tyckte föräldrarna att munhygien var viktigt så hade det en positiv effekt på barnens tänder när barnen väl blivit stora.”

När barnen fyllt 20 år kallades de till en klinisk och röntgenologisk undersökning där approximalt kariesskadade ytor och fyllningar räknades. Utfallet av röntgenundersökningen jämfördes sedan med föräldrarnas svar från 1- och 3-årsundersökningarna, och flera signifikanta samband hittades.
– Tyckte föräldrarna att munhygien var viktigt så hade det en positiv effekt på barnens tänder när barnen väl blivit stora. Och tvärtom: De barn som inte fick sina tänder borstade två gånger per dag med fluoridtandkräm hade en betydligt större risk att ha fler kariesangrepp, säger Helén Isaksson.

Tidig prägling

Det handlar väldigt mycket om kända riskfaktorer som tandborstning och intag av sötsaker. Resultatet pekar därför på att man tidigt i barnens liv måste få föräldrarna att förstå vikten av god munhygien för att kunna förebygga karies, menar Helén Isaksson.
– Den här tidiga präglingen får konsekvenser för livet för barnen. Det som händer dem är bara en spegling av hur föräldrarna sköter om dem, säger hon.

Tandvårdsrädsla

En annan faktor som kanske är svårare att komma åt är om mamman är tandvårdsrädd, vilket också visade sig påverka förekomsten av karies hos barnen.
– Tandvårdsrädda föräldrar försöker undvika det obehagliga och låter bli att komma med sina barn till rutinkontroller. Dessa barn har fler hål i tänderna och så blir det en ond cirkel, säger Helén Isaksson.

”Det spelar ingen roll vem som borstar tänderna på barnen, bara det blir gjort.”

Föräldrarnas attityder mättes 1987, och samhället har förändrats mycket sedan dess. I studien är det ofta mammans attityd som påverkar, men i dag tar papporna ett större ansvar. Helén Isaksson menar att studiens resultat ändå är giltig i dag, för det spelar ingen roll vem som borstar tänderna på barnen, bara det blir gjort.
– Föräldrarnas förhållningssätt och attityd till munhälsa spelar roll. En positiv attityd reflekteras i en god munhälsa med friska tänder som ung vuxen. Men får man som barn inte tänderna borstade så blir det inte bra, säger hon.

Upptäck mer