Annons

Annons

Få söker ersättning för tandvård på distans

Sedan den 15 januari går det att få ersättning från statliga tandvårdsstödet för vissa digitala vårdmöten. Men än är det få som sökt ersättning för tandvård på distans.

Foto: Colourbox

Digitala åtgärder i tandvårdsstödet
  • Förebyggande åtgärder: 250, 251, 252.
  • Sjukdomsbehandlande åtgärder: 350, 351, 352.
  • Bettfysiologiska åtgärder: 650.

 

Källa: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

Ersättningen gäller behandlingar som kan utföras på distans via videolänk, som till exempel viss rådgivning och instruktioner för att förebygga munhälsorelaterade sjukdomar eller, i vissa fall, i sjukdomsbehandlande syfte. Även rådgivning och instruktion kring motorisk aktivering vid bettfysiologiska problem kan ge ersättning.

Hittills har det dock inte varit någon rusning för att få ersättning från tandvårdsstödet. Under januari och februari gjordes 14 ansökningar för åtgärd 250 och 12 för åtgärd 350. Totalt gjordes 34 ansökningar för digitala åtgärder under årets två första månader, men på grund av få ärenden särredovisas de inte av Försäkringskassan.

Flera vårdgivare har dock erbjudit digitala vårdbesök även innan de blev ersättningsbara.

Västra Götalandsregionen har den digitala ingången ”Folktandvården online”, där patienter erbjuds hjälp med bland annat akuta besvär som utslagna och skadade tänder, tandvärk och tandvårdsrädsla.

I ett svar till Tandläkartidningen skriver Folktandvården Västra Götaland att möjligheten till distanskonsultationer har ”stor potential” att bidra till en ökad vårdkvalitet. Bland annat upplevs patienterna mer avslappnade och delaktiga i sin behandling. De digitala besöken underlättar också för patienter som har fysiskt svårt att ta sig till tandläkaren, skriver man.

Men exakt hur den digitala vårdformen påverkar vårdkvaliteten för enskilda patienter är för tidigt att säga: ”Även om vi har stora förhoppningar vet vi fortfarande för lite om effekterna på patientnivå för att veta säkert”.

Även Folktandvården Skåne erbjuder digitala vårdmöten. Där ser man också positiva effekter vad gäller patientdelaktighet och dialog med tandvårdspersonalen. ”Men att diagnostisera och symtomatiskt behandla sjukdom och besvär gör vi fortfarande bäst på klinik”, skriver man till Tandläkartidningen.

Upptäck mer