Annons

Annons

Tre av fyra tandvårdsrädda lider av svår tandvärk

Personer som lider av svår tandvårdsrädsla/fobi lider också i mycket hög utsträckning av tandsmärta. Det gör dem extra utsatta i tandvården, menar svenska forskare.

Fler än tre av fyra patienter med svår tandvårdsrädsla/fobi lider samtidigt av svår tandvärk, sannolikt som en effekt av dålig oral hälsa och uteblivna tandläkarbesök. Det kan en svensk studie visa, där 170 tandvårdsrädda personer har undersökts.
Drygt 77 procent hade tandsmärta som skattades till mellan 49 och 61 på en 100-gradig VAS-skala. Jämfört med en normalbefolkning, där upp till 30 procent har rapporterats lida av tandvärk vid en given tidpunkt, är det mycket höga siffror.

Lider mycket av smärta

– Vi vet sedan tidigare att patienter med svår tandvårdsrädsla har sämre oral hälsorelaterad livskvalitet, vi vet också att de har sämre tandstatus, saknar fler tänder, har fler rotrester och mer karies än normalbefolkningen. Men vi har inte varit medvetna om att de lider så pass mycket av smärta som vi såg här, säger Lisa Svensson, tandläkare vid specialkliniken för sjukhustandvård och oralmedicin och doktorand vid avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.
Hon är förstaförfattare till studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Acta Odontologica Scandinavia.

Sämre oral hälsorelaterad livskvalitet

Studien visar också att de tandvårdsrädda patienter som lider av tandsmärta har en signifikant sämre oral hälsorelaterad livskvalitet jämfört med dem som inte har smärta.
Ett problem är naturligtvis att personer med svår tandvårdsrädsla/fobi inte gärna besöker tandläkaren, kanske bara om det är absolut nödvändigt, något som den höga förekomsten av tandvärk skulle kunna vara ett tecken på.

”Dessutom har dessa patienter ofta ganska kraftig smärta och ångest, vilket leder till att det vi gör rutinmässigt kanske inte räcker till, exempelvis när det gäller smärtlindring.”

Lisa Svensson berättar att syftet med studien var att kartlägga och tydliggöra belastningen hos den här patientgruppen.
– Min förhoppning är att studien kan ge tandläkare ökad kunskap och förståelse för att den här patientgruppen lider väldigt mycket, och att de därmed kanske borde bemöta patienterna på ett annat sätt. Dessutom har dessa patienter ofta ganska kraftig smärta och ångest, vilket leder till att det vi gör rutinmässigt kanske inte räcker till, exempelvis när det gäller smärtlindring, säger hon.

Berättar sällan

Ett annat problem är att personer med tandvårdsrädsla sällan berättar om det, tandläkaren ser därför bara en person med mycket dålig tandstatus.
– Det finns väldigt mycket känslor av skuld och skam för att man har låtit det gå så långt. Det bör därför ringa en liten klocka hos tandläkaren när en patient inte är fullt fungerande på jobbet eller socialt, och missköter sina tänder, säger Lisa Svensson.
Även om patienten inte säger det, så bör tandläkaren misstänka att den här personen kanske lider av svår tandvårdsrädsla/fobi, menar hon.

Upptäck mer