Annons

Annons

Förbundsmötets beslut för framtiden

Vid förbundsmötet för Sveriges tandläkarförbund i december togs flera beslut för förbundets framtid. Den största debatten handlade om styrelsens proposition att hålla förbundsmöte var tredje år.

Under mötet beslutades att:

  • Förbundsmöte ska hållas varje år. Till mötet år 2019 ska en ny utredning om mötesfrekvens göras.
  • Styrelsen ska titta på möjligheterna för ett antal medlemmar i riksföreningarna att begära ett extra förbundsmöte.
  • Styrelsens budgetproposition bifölls, vilket bland annat innebär att bidragen till förbundet från riksföreningarna (TT, TEV och SOL) ligger kvar på samma nivå som tidigare.
  • En ny arvoderingsprincip för förtroendevalda gäller. Till exempel får ordföranden ett fast arvode och övriga ledamöter en fast och en rörlig arvodesdel.
  • Beloppet för avsättning till fonden för tandhälsobefrämjande insatser ska fastställas av förbundsstyrelsen i stället för att vara ett fast belopp.
  • Administration av förbundets fonder förenklas.
  • Chaim Zlotnik blir ny ordförande i förbundet.

I Tandläkartidningen nummer 1, 2019 kan du läsa mer om förbundsmötet 2018.

Upptäck mer