Annons

Annons

Hälften av injektionerna i barntandvården gör ont

Svensk barntandvård är inte så bra som många vill tro: Vart tredje besök hos tandläkaren upplevs som smärtsamt och värst är injektionerna – varannan spruta gör ont!

I barntandvården borde smärtfrihet vara ett viktigt mål att sträva efter, men en ny studie visar att svensk barntandvård har långt kvar innan man kan få godkänt. Totalt har närmare 16 000 tandvårdsbesök utvärderats hos knappt 2 400 barn mellan 3 och 19 år och vart tredje besök upplevs som smärtsamt av barnen. Och värst är injektionerna.
– I studien har vi tittat på över tusen injektioner och hälften av gångerna tyckte barnen att det gjorde ont. Då måste vi jobba mer med att använda bedövningssalva innan, vänta, lägga bedövningen långsammare, använda tunna kanyler och använda transpapillära injektioner vid bedövning i gommen, säger Agneta Robertson, övertandläkare och professor i pedodonti vid institutionen för odontologi på Göteborgs universitet.
Hon är ansvarig för studien, som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften European Archives of Paediatric Dentistry.

”Att det gör ont när man bedövar är ett mindre bra betyg till tandvården.”

Resultatet visar tydligt att det är injektionerna som är det stora problemet. Vid extraktioner tyckte två av tre att det gjorde ont, men mer än fyra gånger så många barn angav injektionen som det smärtsamma jämfört med dem som tyckte att själva extraktionen gjorde ont.
– Att det gör ont när man bedövar är ett mindre bra betyg till tandvården och ett problem som tandvården måste arbeta med. Man kan ju aldrig lova att det inte kommer att göra ont, men man kan göra allt för att minimera smärtan, säger Agneta Robertson.
Men studien visar också andra brister. När barnen lagade tänderna vid kariesangrepp fick exempelvis inte alla barn bedövning, något som Agneta Robertson anser är anmärkningsvärt.

Förödande för framtida relation

– I barntandvård ska det ingå bedövning när man lagar en tand, det är ingenting barnet ska få välja. Borrar man i dentin gör det ont, det vet vi, och man ska ju inte utsätta ett barn för något som man vet kommer att göra ont, säger hon.
Samtidigt angav vart fjärde barn som faktiskt fick bedövning innan lagningen att det ändå gjorde ont. Något som är förödande för den framtida relationen till tandläkaren och till tandvården i stort, menar hon.
– Det som är väldigt jobbigt för ett barn är att få bedövning för att det inte ska göra ont och så gör det ont ändå. Då tappar barnet förtroendet för behandlaren, säger hon.

Tandvårdsrädda

Här måste svensk barntandvård förbättras omgående eftersom barns negativa erfarenheter kan få långtgående konsekvenser.
– Fortsätter vi så här kan vi få onödigt många tandvårdsrädda, säger Agneta Robertson.
Agneta Robertson tycker att alla barntandvårdskliniker borde sätta upp mål för att öka smärtfriheten i sin verksamhet och utvärdera varje barns upplevelse, till exempel med en enkel VAS-skala (0 till 10-skala).
– Jag tycker att alla borde fråga barnen vad de tyckte och skriva in det i journalen. Det tar mindre än en minut, det finns ingen som inte skulle hinna det, säger hon.

Upptäck mer