Annons

Annons

Många positiva till krav på tillstånd för privata vårdgivare

För att stoppa oseriösa vårdgivare föreslogs nyligen ett krav på tillstånd från IVO för att få bedriva privat tandvård. Det tycker majoriteten av de som svarat på ”månadens fråga” i Tandläkartidningen är en bra idé.

Illustration: Colourbox

Resultat "månadens fråga"

Utredaren Martin Färnsten föreslog i sitt delbetänkande Ökad kontroll över tandvårdssektorn i början av december förra året, en rad åtgärder för att öka patientsäkerheten och minska felaktiga utbetalningar av det statliga tandvårdsstödet. De senare uppgår enligt utredningen till cirka 430 miljoner konor per år varav 41 procent, motsvarande drygt 176 miljoner, beräknas vara avsiktliga.

I utredningen framgår också att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genom riktad tillsyn de senaste åren sett en ökad risk för patientsäkerheten hos små vårdgivare med ensampraktiserande tandläkare, samt hos nyetablerade vårdgivare i storstäderna. Det handlar bland annat om bristande kunskap om ansvaret för patientsäkerhet, bristande dokumentation och om att patienter fått tandvård som inte varit förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet.

För att minska risken för felaktiga utbetalningar och öka patientsäkerheten föreslår utredningen bland annat att det ska krävas tillstånd från IVO för att starta och bedriva en privat tandvårdsklinik. För att få tillstånd ska vårdgivaren kunna visa:

  • att man har ekonomiska förutsättningar att bedriva tandvård.
  • att man bedriver ett systematiskt patientsäkerhetsarbete.
  • att man har rätt kunskap om hur tandvård bedrivs och har viljan att ge god tandvård.

IVO ska också få tillgång till belastningsregistret för att kontrollera laglydigheten hos de sökande, samt få kontrollera om det förekommer skatteskulder. Ansökan om tillstånd föreslås kosta 30 000 kronor.

Både Tandläkarförbundets ordförande Chaim Zlotnik och Lars Olsson, näringspolitisk chef för Privattandläkarna har tidigare uttryckt sig i huvudsak positivt till förslagen.

Även Tandläkartidningens läsare som svarade på frågan ”Vad tycker du om förslaget om krav på tillstånd för att få starta tandläkarklinik?” på vår webbsida ställer sig bakom förslaget.

En klar majoritet, 82 procent av de totalt 138 svarande, svarade ”bra”. En dryg femtedel, 21 procent, svarade ”dåligt” och 3 procent, motsvarande 4 svarande, valde svarsalternativet ”annan”.

Utredningens förslag är nu ute på remiss med sista svarsdatum den 14 april.

Upptäck mer