Annons

Annons

Mindre fortbildning än rekommendationen

Färre än hälften av de som svarat på månadens fråga om hur mycket fortbildning de planerar att gå i år når upp till Tandläkarförbundets rekommendation om 20 timmar.

Foto: Colourbox

Resultat "månadens fråga"

En tredjedel av de som svarade på månadens fråga om hur mycket fortbildning de planerar att gå i år angav att de inte planerar någon fortbildning alls.

En lika stor andel planerar att gå mellan en och 19 timmar. Det innebär att mindre än hälften, 40 procent, når Tandläkarförbundets rekommendation om minst 20 timmars fortbildning under ett år.

Av dem planerar dock 23 procent att fortbilda sig i en vecka eller mer.

Totalt svarade 96 personer.

Upptäck mer