Annons

Annons

Munhälsan sämre hos äldre med hemomsorg

Munhälsan är sämre hos äldre med omsorgshjälp hemma än på boende. Det visar en tysk studie, och Sverige har samma mönster.

Munhälsan är ofta dålig hos äldre i behov av långsiktig omsorg, visar en ny studie från Tyskland. Särskilt dålig är den hos äldre som vårdas hemma. Samma mönster finns i Sverige, berättar Pia Skott, biträdande föreståndare på Akademiskt centrum för äldretandvård.
Den tyska studien gjordes på 246 personer på boende och 90 med vård hemma. Deltagarna var 60 år eller äldre, medan man i Sverige generellt är äldre med större behov innan man får motsvarande äldreomsorg. I studien gjorde en sköterska undersökningar enligt OHAT (Oral Health Assessment Tool) vilket gav ett objektivt mått på munhälsa. Frågeformulär enligt OHIP (Oral Health Impact Profile) gav mått på egenupplevd munhälsa.

Munhälsa hos hemmaboende

Båda grupperna i den tyska studien hade ofta dålig munhälsa: omkring hälften av de på äldreboende och 90 procent av de hemmaboende. Efter justering för andra faktorer var det sju gånger större sannolikhet att ha dålig munhälsa (objektiva mätvärdet, OHAT) för hemmaboende.
Tyska studiens författare tror att bristande kunskaper hos vårdgivaren kan vara orsak till skillnaden. Vid hemvård i Tyskland är vårdaren oftast en anhörig utan utbildning. Även i Sverige kan bristande kunskap hos personalen spela roll, menar Pia Skott, men hon lyfter även fram tidsbrist.

Pia Skott

Pia Skott


– Omsorgspersonal på hembesök har ofta mindre tid än på Säbo, det är vanligt med en tidsinsats på omkring en kvart, morgon och kväll. Och då ska även övrig omvårdnad hinnas med.
Samtidigt kan det ofta vara svårt att få hjälpa till eftersom munnen är en känslig del av kroppen och det krävs en tillitsfull relation.
– Det blir då lätt att välja bort tandborstningen.

Uppsökande verksamhet

På svenska äldreboenden har tandvården uppsökande verksamhet. Hemmaboende med beviljad äldreomsorg tappar i stället ofta kontakten med tandvården.
– Många missar att de har rätt till en årlig kostnadsfri munhälsobedömning när de har visst omsorgsbehov beviljat, berättar Pia Skott.
Hennes uppmaning är att skapa strategier för att hålla kontakten med äldre patienter.

Upptäck mer