Annons

Annons

Pris för artikel om­ biologiska reaktioner

Tandläkartidningens pris för bästa vetenskapliga översiktsartikel går i år till en artikel med titeln ”Biologiska reaktioner på dentala material” som publicerades i Tandläkartidningen nummer 11/2017. De fem artikelförfattarna, med Lars Björkman i spetsen, är verksamma vid Universitetet i Bergen i Norge samt NIOM, Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer i Oslo.

Sammanlagt fem författare ligger bakom artikeln som får Tandläkartidningens pris för bästa vetenskapliga översiktsartikel 2018. Huvudförfattare är Lars Björkman, verksam som forskningsledare vid Biverkningsgruppen för odontologiska biomaterial, NORS, och professor vid institutionen för klinisk odontologi vid Universitetet i Bergen.
Medförfattare är professor Nils Roar Gjerdet, Universitetet i Bergen och NIOM; Jan Tore Samuelsen, NIOM; ­Håkon Valen, NIOM; Torgils Laegreld, Universitetet i Bergen. Artikeln ingick i en artikel­serie om dentala material i Tand­läkar­tidningen 2017.

Välskriven och relevant

– Artikeln är välskriven, rele­vant och värd att uppmärksamma eftersom vi inom tand­vården förmodligen under­rapporterar de biologiska reaktionerna, ­säger Thomas Jacobsen, vetenskaplig redaktör på Tandläkartidningen.
– Det är förstås roligt att få ett pris. Just den här artikeln använder vi i undervisningen, den är användbar både för studenter och kliniskt verksamma allmäntandläkare. Det behövs litteratur på det här området, som ju ligger lite vid sidan av huvudlinjerna inom odontologin, säger Lars Björkman.

Biverkningsrapportering

Lars Björkman arbetar sedan 1999 i Bergen i Norge som forskningsledare vid den nationellt finansierade Biverkningsgruppen. Han påpekar att det är stor skillnad mellan Sverige och Norge när det gäller att hantera biverkningar från dentala material.
– Norge är unikt som har en grupp som hanterar all biverkningsrapportering för dentala material på nationell nivå sedan 25 år. Det gör att vi har data sedan 1993, och bra data får man om många rapporterar. I Sverige finns inget enhetligt system, landstingen är ju autonoma på ett annat sätt.

Bästa vetenskapliga översiktsartikel

Priset, ett diplom samt 50 000 kronor, delas ut i samband med invigningen av Odontologisk riksstämma i Göteborg den 14 november.
Priset Bästa vetenskapliga översiktsartikel instiftades 2003 och har sedan dess med något undantag delats ut vartannat år.
Syftet med Tandläkartidningens pris är att ge tandläkarna möjlighet att på ett lättillgängligt sätt få tillgång till artiklar som sammanfattar ett vetenskapligt område.
Tandläkartidningens vetenskapliga redaktion nominerar upp till fem kandidater. Det är sedan förbundsstyrelsen som utser pristagaren, och ska då särskilt beakta författarnas pedagogiska skicklighet att sammanfatta ett vetenskapligt område så att det blir användbart för tandläkarkårens kliniker och forskare.
Läs artikeln: ”Biologiska reaktioner på dentala material”

Upptäck mer