Carina Krüger Weiner blir chef i Gävle

Carina Krüger Weiner är ny chef för Specialisttandvården på Gävle sjukhus.

Personnytt

Hon lyssnar och leder

Maria Mathioudaki arbetar med att skapa sam­hörighet och trygghet i sin arbetsgrupp, och vill hitta drivkraften hos var och en. I höstas blev hon nominerad till utmärkelsen landets bästa vård- och omsorgschef.

Karriär & porträtt

Stress är chefernas stora problem

Tandvårdens chefer tillhör de mest stressade i Region Örebro län, ­enligt tandvårdsdirektören Ola Fernberg. Därför arbetar folktandvården med förbättringar. Verksamhetscheferna får större inflytande, arbetsbördan ska minskas och förväntningarna ska bli tydligare.

Nyheter

Mer tid för ledarskap

Under sina tio år som privattandläkare i Bollnäs har ledarskap varit en central fråga för Thomas Alfredsson. Strategier behövs för att möta konkurrensen om arbetskraft och utveckla företaget. En lösning blev att halvera tiden med patienterna.

Nyheter

Debatt: Visst kan chefen vara tandsköterska

Vision Klubb Tandvård Sörmland reagerar med förvåning och bestörtning över påståendet att det är ett problem att så många klinikchefer i Folktandvården Sörmland är tandsköterskor (totalt är det 6 av 21 chefer). Urban Alsenmyr, ordförande i Tjänstetandläkarna i Sörmland, menar i Tandläkartidningens första nummer 2019 att klinikchefer som är grundutbildade till tandsköterskor inte har förståelse...

Debatt

Allt vanligare med chef som inte är tandläkare

Ska klinikchefen väljas utifrån odontologisk kompetens eller främst vara chef och ledare? Nu får allt fler tandsköterskor och tandhygienister chefsuppdrag. Och antalet chefer helt utan tidigare erfarenhet från tandvården ökar.

Okategoriserade

”Jag är inte bäst på tandvård”

Caroline Fridhs ledarskap beskrivs som tillitsfullt, lyhört och närvarande. Avsaknaden av en tandläkarutbildning ser hon inte som något negativt, i stället har hon bred erfarenhet från andra bolag och branscher.

Okategoriserade

”Krav på ledarskap ökar”

Tandvårdskedjan Smile anställer gärna chefer som inte har renodlad tandvårdsbakgrund. I dag saknar nära hälften av klinikcheferna odontologisk bakgrund och den gruppen växer.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons