Differentialdiagnostik av vanliga orala slemhinneförändringar

För att kunna behandla orala slemhinneförändringar behöver en korrekt diagnos ställas. I artikeln presenteras kortfattat kliniska principer för att särskilja olika orala lesioner med liknande klinisk bild.

Vetenskap

Vanliga orala slemhinneförändringar

Alla tandläkare – inom såväl vuxen- som barn- och ungdomstandvården – möter ibland patienter med munslemhinnesjukdomar. I artikeln presenteras de vanligaste tillstånden.

Vetenskap

Orala manifestationer av systemiska sjukdomar, del 2

Behandlings- och läkemedelsrelaterade biverkningar kan påverka munhålans vävnader och uppstå vid godartade och maligna tillstånd.

Vetenskap

Orala manifestationer av systemiska sjukdomar, del 1

Noggrann undersökning av munhålan kan avslöja kliniska fynd som tyder på underliggande sjukdom och möjliggör tidig diagnos och behandling.

Vetenskap

Salivkörtlarna – så påverkas de av olika tillstånd och sjukdomar

Xerostomi och hyposalivation – subjektiv och objektiv muntorrhet – är komplexa tillstånd som kommer att bli allt vanligare, i takt med att befolkningen blir allt äldre. Denna artikel granskar etiopatogenes, kliniska manifestationer, dia­gnos och hantering av tillstånd med xerostomi, hyposalivation, vanliga salivkörtelsjukdomar (oral mucocele och salivkörtelstenar) och saliv­körteltumörer.

Vetenskap

Burning mouth syndrome – ett komplext och besvärande tillstånd

Burning mouth syndrome är ett tillstånd med en intraoral brännande dysestetisk känsla eller smärta som återkommer dagligen. Den vanligaste lokalisationen för den brännande känslan är tungan, men även andra platser i munhålan involveras. Även om flera behandlingsmetoder föreslås finns det fortfarande ingen konsensus, men alla patienter som lider av tillståndet bör alltid få rådgivning.

Vetenskap

Utvecklingen i Norden av ämnesområdet oral medicin

Trenden med en åldrande befolkning och ökande migration till de nordiska länderna kräver specifik kunskap inom oral medicin bland tandvårdspersonal. De sjukdomar som specialister inom ämnesområdet diagnostiserar och behandlar varierar, och de är ofta nära besläktade med andra odontologiska och medicinska specialiteter. Eftersom disciplinen i framtiden tydligare kommer att tangera gränslandet mellan tandvård och sjukvård, bör den integreras i sjukvården.

Vetenskap

Oral medicin på temat när nordiska temat fyller 30

Nu inleds årets nordiska tema om oral medicin. I sju artiklar, som publiceras under våren, behandlas bland annat Burning mouth syndrome, orala manifestationer av systemisk sjukdom och munslemhinneförändringar.

Vetenskap

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons