Förbundsmötets beslut för framtiden
Ljudnivån steg i salen när styrelsen ajournerade mötet för att diskutera förslaget om att hålla förbundsmöte mer sällan. Foto: Anna Norberg

Förbundsmötets beslut för framtiden

Förbundsmöte 17 jan 2019
Dela artikeln
Vid förbundsmötet för Sveriges tandläkarförbund i december togs flera beslut för förbundets framtid. Den största debatten handlade om styrelsens proposition att hålla förbundsmöte var tredje år.

Under mötet beslutades att:

  • Förbundsmöte ska hållas varje år. Till mötet år 2019 ska en ny utredning om mötesfrekvens göras.
  • Styrelsen ska titta på möjligheterna för ett antal medlemmar i riksföreningarna att begära ett extra förbundsmöte.
  • Styrelsens budgetproposition bifölls, vilket bland annat innebär att bidragen till förbundet från riksföreningarna (TT, TEV och SOL) ligger kvar på samma nivå som tidigare.
  • En ny arvoderingsprincip för förtroendevalda gäller. Till exempel får ordföranden ett fast arvode och övriga ledamöter en fast och en rörlig arvodesdel.
  • Beloppet för avsättning till fonden för tandhälsobefrämjande insatser ska fastställas av förbundsstyrelsen i stället för att vara ett fast belopp.
  • Administration av förbundets fonder förenklas.
  • Chaim Zlotnik blir ny ordförande i förbundet.

I Tandläkartidningen nummer 1, 2019 kan du läsa mer om förbundsmötet 2018.

Fakta

Text: Anna Norberg, Janet Suslick, Hilda Zollitsch

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Kontakta webbredaktören om du har problem att logga inredaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch