Claes-Göran Emilson hedersdoktor i Chile

Claes-Göran Emilson, professor emeritus i kariologi vid Göteborgs universitet, har utnämnts till hedersdoktor vid Universidad de Valparaíso i Chile.

Personnytt

Vikingar ger kariologer viktig karieskunskap

Patienten säger inte ett ord, men tänderna berättar desto mer. Med sond och spegel har tandläkaren och forskaren Carolina Bertilsson undersökt kvarlevorna av mer än 170 individer från vikingatiden.

Forskning

Tandläkare tar plats i SBU:s nya insynsråd

Svante Twetman, professor emeritus vid Köpenhamns universitet, är en av nio ledamöter i det nyinrättade insynsrådet vid SBU.

Personnytt

Brister i kariologiska undersökningar och behandlingar – en analys av IVO:s kritik i anmälningsfall

Författarna till denna artikel har granskat kritiken av kariologiska undersökningar och behandlingar i 30 anmälningsfall som gått från IVO till HSAN.

Vetenskap

Guglielmo Giuseppe Campus blir hedersdoktor i Göteborg

Professor och tandläkare Guglielmo Giuseppe Campus har utsetts till hedersdoktor på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Personnytt

Nytt system för klassificering av karies

Svensk förening för cariologi har tagit fram ett nytt klassificeringssystem för kariessjukdom. Detta som ett led i arbetet med ett personcentrerat och samman­hållet vårdförlopp för karies.

Metod, klinik & praktik

Mycket kortare livslängd på muntorras lagningar

En finsk registerstudie visar för första gången hur mycket muntorrhet ökar risken att lagningar måste bytas eller repareras. Risken dubbleras.

Forskning

Han får pris för forskning om kariesprevention

Svante Twetman, professor emeritus vid Köpenhamns universitet, får Millerpriset vid årets odontologiska riksstämma. Prissumman är på 80 000 kronor.

Forskning

Kariolog med brett perspektiv

En ständig nyfikenhet, och ett intresse för karies­sjukdomen, ledde Álfheiður Ástvaldsdóttir från ­norra Island till Sverige. Sedan ett år tillbaka är hon odontologisk sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Kariologi

Unik jättestudie ­avslöjar genetiska tandhälsofaktorer

I en studie på över 500 000 personer har forskare ­hittat närmare 100 ställen i människans arvsmassa som är kopplade till karies eller tandlossning. De gener som anses mest intressanta har betydelse för tandkvalitet och immunförsvar.

Kariologi

Professorsbrist inom odontologin

Svensk odontologi lider av professorsbrist. Få vill ­vandra den långa vägen till en professur för att sedan föra en ständig kamp för att få forskningsmedel. Många väljer i stället en tryggare och mer välbetald specialist­tandläkartjänst.

Endodonti

Pigg på karieskunskap

I Umeå har universitetslektor Karin Sunnegårdh-Grönberg i fem år lett gruppbehandling för patienter med förhöjd risk för karies. Modellen, som kallas Pigg, är unik och rubbar delvis balansen mellan tandläkare och patient.

Metod, klinik & praktik

Genväg till kariesterapi

I sommar kommer en grupp forskare att presentera resultatet av den första stora kartläggningen av gener kopplade till karies. Det är början på en utveckling som kan ge en mer differentierad diagnostik av karies och personanpassad behandling av sjukdomen.

Diagnostik & radiologi

Så kvalitetssäkrar du dina fyllningar

Hur länge håller dina fyllningar? Använd ett kvalitetssäkringsverktyg för att systematiskt bedöma fyllningarna, så får du med tiden svar på frågan.

Kariologi

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons