Placerade krona på bristande rotfyllning

Efter att en tandläkare uppvisat oskicklighet i yrkesutövningen får hon genomgå en prövotid på tre år. Både IVO och HSAN har funnit stora brister i diagnostiken och dokumentationen.

Etik

Framtida riktning för endodonti

Ämnesområdet endodonti har utvecklats snabbt de senaste åren men för allmäntandläkaren kan behandlingsproceduren fortfarande upplevas krävande och frustrerande. Det finns ett behov av vetenskapliga data för att stödja valet av material och instrument, men också av kompetenta pedagoger, bättre faciliteter och integration av teknik.

Vetenskap

Tandläkare nonchalerade varning

Trots varning från HSAN fortsatte tandläkaren att uppvisa stora brister. Nu återkallas legitimationen.

Etik

Kritik för delegerad journalföring

Efter att en vårdkedja anmält en av sina tandläkare till IVO riktar nu myndigheten kritik mot denna på en lång rad punkter.

Etik

Biosensorer avslöjar tidig parodontit

På Linköpings universitet utvecklar man en känslig biosensor som kan mäta den proteolytiska aktiviteten i gingivalvätska och göra det möjligt att diagnosticera parodontit mycket tidigare än i dag.

Metod, klinik & praktik

Undersökning och diagnostik höll inte måttet

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) riktar kritik mot tandläkare är det ganska vanligt att det finns brister i undersökning och diagnostik, eller i journalföringen av dessa.

Etik

Han vill förstå beslutsfattandet

Hans forskningsområde är den rotfyllda tanden och vad man ska göra när resultatet inte är optimalt. Och vad händer om man inte gör något alls? Thomas Kvist är en av författarna i det nordiska temat om sambanden mellan oral hälsa och allmänhälsa.

Endodonti

Brister kvar trots tidigare kritik

En privat tandvårdsklinik i Stockholms kommun får återigen kritik av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det finns brister kvar i journalföring, diagnostik och behandling.

Etik

Oral mikrobiologi i mikrobiom-eran

Den orala mikrobiotan är betydligt mer diversifierad än vi tidigare trodde. Detta har djupgående konsekvenser för behandlingar av orala infektioner, speciellt när det gäller bruket av antimikrobiella medel.

Vetenskap

Med hjärtat i glesbygden

Han var inte bland de första att hoppa på det digitala tåget, men gjorde så med besked sedan beslutet tagits. Staffan Söderströms digitala resa sker för och med ­patienterna i Västerbottens inland.

Diagnostik & radiologi

Risk för brist på hygienist

Ett obligatoriskt tredje år för tandhygienist­examen är positivt. Det tycks alla vara överens om. Men det finns farhågor om bristande finansiering och ökad brist på tandhygienister.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons