Nytt råd för framtidens vårdkompetens
”Nationellt råd för framtidens vårdkompetens” får ett kansli på Socialstyrelsen i Stockholm nästa år, om regeringen säger ja.

Nytt råd för framtidens vårdkompetens

Framtidsfrågor 5 sep 2019
Dela artikeln
Ett nytt råd för kompetensförsörjning inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården ska startas nästa år, om regeringen säger ja till förslaget. Namnet blir ”Nationellt råd för framtidens vårdkompetens".

Det nationella rådet ska bestå av 14 ledamöter som träffas fyra gånger om året. Det blir också ett kansli med fyra personer på Socialstyrelsen i Stockholm. Förutsättningen är att regeringen säger ja, nu när förslaget har lagts fram av Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i en ny rapport.

Totalt beräknas det kosta nästan 9,7 miljoner kronor nästa år, inklusive 2,7 miljoner kronor i uppstartskostnader.

Även berörda myndigheter som Socialstyrelsen, UKÄ och Statistiska centralbyrån (SCB) beräknas ha ökade kostnader för att ta fram statistik med mera.

Strategiska framtidsfrågor
Det nationella rådet ska i första hand arbeta med strategiska framtidsfrågor. Rådets huvuduppgift blir att göra analyser och bedömningar som ger en samlad bild av Sveriges kompetens och behov av kompetens inom tandvården och övriga hälso- och sjukvården.

Det kan handla om statistik om hur många som går klart tandläkar- och övriga vårdutbildningar, var de börjar arbeta efter examen och hur de vidareutbilda sig, hur befolkningen ser ut, med mer samt analyser av hur vårdbehoven kan se ut i framtiden och hur kompetensförsörjningen måste anpassas för att täcka förväntade behov.

Rådet ska också sprida informationen till andra aktörer, till exempel beslutsfattare på nationell och regional nivå.

En annan uppgift blir att stödja samarbetet mellan olika aktörer, bland andra sjukvårdsregionerna och lärosätena.

Sex regionala råd
Förutom berörda myndigheter kommer det nya rådet att samarbeta med sex nya regionala råd för kompetensförsörjning. Det blir ett i varje sjukvårdsregion, enligt förslaget.

De regionala råden ska samarbeta med universitet och högskolor, kommuner och privata aktörer i regionen. Råden ska ta fram kompetensförsörjningsplaner för hälso- och sjukvården, bland annat. En annan uppgift blir att planera och samordna verksamhetsförlagd utbildning.

Ny rapport
Rapporten betonar just vikten av samverkan kring kompetensförsörjningen inom tandvården och den övriga hälso- och sjukvården. Det gäller både på regional nivå och på riksnivå.

Rapporten heter ”Framtidens vårdkompetens – Stärkt samverkan för att möta hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjningsbehov”.

Text: Janet Suslick

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.

Senast publicerat

Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch