Oregelbunden egenvård hos unga vuxna med karies
De flesta gick till tandläkaren regelbundet, men 15 procent gick vartannat år eller mer sällan. Foto: Colourbox

Oregelbunden egenvård hos unga vuxna med karies

Forskning 24 nov 2021
Dela artikeln
Graden av karies hos svenska unga vuxna samvarierar med en mer oregelbunden egenvård och högre konsumtion av läsk, enligt ny studie.

En svensk studie har med enkät och undersökningar kartlagt hur graden av karies samvarierar med olika faktorer. Mer oregelbunden egenvård och högre konsumtion av läsk var associerat med mer karies. Det var också associerat med sämre livskvalitet.

De flesta i studien gick till tandläkaren regelbundet, men 15 procent gick vartannat år eller mer sällan. Bland de som hade värst karies var det en större andel med så pass sällsynta tandläkarbesök: 31 procent. Gruppen hade också flest personer med hög tandvårdsrädsla, vilket kan vara en förklaring till de sällsynta besöken.

Studien kontrollerade också för socioekonomiska faktorer, men få av dem var kopplade till graden av karies. Dock var studiedeltagarna överlag från en bakgrund med fler lågutbildade och utrikesfödda än genomsnittet i riket.

Studien gjordes i Västra Götaland och bestod av enkätfrågor samt tandläkarens bedömning av karies, gin­gi­vit och plack. Deltagarna i studien var 18–25 år gamla med minst två nya kariesangrepp sedan senaste besöket. Totalt deltog 135 personer.

Källa

Text: Anja Castensson

Dela artikeln

Kommentera artikeln:

Endast du som är medlem i Tandläkarförbundet eller prenumerant på Tandläkartidningen kan kommentera artiklarna. För att göra det måste du logga in. Därefter måste du ange ditt namn och din mejladress.

Om du har problem att logga in kontakta webbredaktören. redaktionen@tandlakartidningen.se. Skicka inte ditt personnummer. Det räcker med ditt namn och din adress.
Tandläkartidningens veckonyhetsbrev
Copyright © Tandläkartidningen 2014 | Österlånggatan 43
Box 1217 | 111 82 Stockholm
Telefon 08-666 15 00 | redaktionen@tandlakartidningen.se
Ansvarig utgivare: Hilda Zollitsch