Annons

Annons

Prövotid efter bristande journalföring

Tandläkaren strök merparten av de ursprungliga daganteckningarna i fem patientjournaler och ersatte dem med nya, långt efter att behandlingarna ägt rum. Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har tandläkaren på ett systematiskt sätt ändrat uppgifterna för att slippa bli granskad.

Foto: Colourbox

Enligt IVO ändrade tandläkaren dag­anteck­ningarna efter att inspektionen hade begärt in journalerna. Tandläkarens egen inställning är att han förtydligat journalerna för att patienterna skulle förstå innehållet då de ursprungliga anteckningarna var svåra att tyda, eftersom de inte var författade på korrekt svenska.

I sitt yttrande till IVO skriver tandläkaren att han kommer ihåg alla behandlingar utifrån stödord i originaljournalerna, och har kunnat förtydliga dem där det behövts. IVO menar dock att tandläkaren har ”förhalat och undanhållit sig möjlig­heten till tillsyn”. Detta är i sig en grund för ett återkallande av legitimationen, anser myndigheten.

I fem patientfall finner inspektionen så pass allvarliga brister att det finns skäl att återkalla legitimationen. Dokumenta­tionen är bristfällig utifrån undersökningsdata. Likaså är terapi­planerna bristfälliga. Detta leder i sin tur till bristfällig behandling, och när behandlingarna ska följas upp är det svårt att utvärdera vården.

Även i flera andra discipliner påstår IVO att det förekommer brister. I ett patient­fall utförde tandläkaren trepanering utan att ha fastställt att patienten drabbats av irreversibel pulpit. Trots att den bettfysiologiska utredningen var otillräcklig utförde han en omfattande protetisk rehabilitering.

Tandläkaren har ”för­halat och undanhållit sig ­möjlig­heten till tillsyn”.

Ytterligare en patient genomgick en omfattande protetisk behandling i överkäken och underkäken utan att tandläkaren genomfört en fullständig bettanalys. Det saknades vidare ett fullständigt röntgenunderlag. Rotfyllningar utvärderades inte inför behandlingen. Alternativa behandlingar presenterades aldrig för patienten, skriver IVO.

Sammanfattningsvis anser IVO att tandläkaren uppvisat grov oskicklighet i yrkesutövningen och att han visat sig ”uppenbart olämplig att utöva yrket”. I sin anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN), begär IVO att tandläkarens legitimation ska dras in.

HSAN håller med om att det finns allvarliga brister i tandläkarens behandlingar och lyfter precis som IVO fram trepanering av rötter. Dessa föregicks aldrig av någon individuell diagnostik.

När det gäller journalföringen, som HSAN särskilt lyfter fram, finner ansvarsnämnden att det förekommer brister men att tandläkaren inte uppvisar grov oskicklighet, som IVO vill göra gällande. När det gäller bedömningen att tandläkaren är uppenbart olämplig för yrket, går ansvarsnämnden inte heller IVO till mötes.

Ansvarsnämnden slår ändå fast att bristerna i journalföringen utgör en risk för patientsäkerheten och bedömer att tandläkaren kan vara olämplig för tandläkaryrket. En prövotid på tre år är därför en lämplig påföljd.

Upptäck mer